Regulamin Powiatowego Konkursu Europejskiego

dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu wejherowskiego

 1. Konkurs przeznaczony jest da uczniów gimnazjum z terenu powiatu wejherowskiego.
 2. Organizatorem konkursu jest I LO im. Króla Jana III Sobieskiego.
 3. Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy o Unii Europejskiej, jej instytucjach i ich funkcjonowaniu, polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej.
 4. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłac na adres internetowy liceum1@wejher.pl
 5. Konkurs składa się z dwóch etapów:
  • Etap I jest etapem szkolnym przeprowadzanym przez nauczycieli WOS-u w danym gimnazjum. Oparty jest on na teście wiedzy o Unii Europejskiej wynikającej z treści podręczników do WOS-u gimnazjum, podanej literatury oraz wiedzy ogólnej o krajach UE ze szczególnym uwzględnieniem polskiej drogi i pozycji w tej organizacji. Test przygotowywany jest i przesyłany wraz z osobno zabezpieczonym kluczem odpowiedzi do szkół przez organizatorów. Test składa się z 20 pytań, przy czym co najmniej 3 z nich będą otwarte.
   Celem przeprowadzonego testu przez Szkolną Komisję Konkursową powołaną przez dyrektora (co najmniej 2 nauczycieli) jest wyłonienie od 3 do 5 najlepszych uczniów i przesłanie zgłoszenia zawierającego imiona i nazwiska uczniów, przynależność klasową oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego wraz z testem ucznia na adres organizatora.
  • Etap II jest finałem powiatowym przeprowadzanym przez organizatorów konkursu. Jest to test wiedzy z tej samej tematyki składający się z 20-30 pytań, z czego połowa z nich to zadania otwarte.
 6. Nagrodzonych zostanie 10 najlepszych osób, trzy pierwsze miejsca uzyskają tytuł laureata konkursu, a każdy uczeń, który przystąpi do II etapu otrzyma również dyplom uczestnictwa w finale powiatowego konkursu.
 7. Termin przeprowadzenia I etapu upływa z dniem 12 marca (szkoły test otrzymają do dnia 07 marca), a przesłania zgłoszeń do II etapu upływa dnia 16 marca drogą elektroniczną na adres liceum1@wejher.pl) i 19 marca (bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie lub listownie na adres ZSP nr 1 w Wejherowie, ul Bukowa 1, 84-200 Wejherowo).
 8. Termin przeprowadzenia II etapu to 30 marca, a miejsce to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie przy ulicy Bukowej 1.
 9. Niezbędna literatura:
  • podręczniki z Wiedzy o Społeczeństwie do klasy II gimnazjum - E. Mauszyńska, B. Gruchman , Kompendium Wiedzy o Unii Europejskiej, PWN , Wa-wa 2010
  • Opracowanie zbiorowe, Polska w strukturach Unii Europejskiej, UMCS, 2010