Regulamin Powiatowego Konkursu Wiedzy o Filmie

I. Organizatorzy:

 • Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
 • Wejherowskie Centrum Kultury

Patronat:

 • Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Patronat medialny:

 • Media lokalne

II. Cele konkursu

 1. Upowszechnienie wiedzy o filmie.
 2. Kształtowanie zainteresowań młodzieży sztuką filmową.
 3. Rozwijanie szkolnego ruchu sympatyków filmu, kin studyjnych, DKF-ów.

III. Zakres tematyczny konkursu

 1. Film animowany
 2. Teoria filmu, gatunki filmowe.
 3. Wszystko co wiem o: twórcach, treści, aktorach, bohaterach najwybitniejszych ekranizacji lektur szkolnych.
 4. Sztuka tworzenia obrazu filmowego - przygotowanie filmu amatorskiego zgodnie z regulaminem dołączonym w załączniku.

IV. Założenia organizacyjne

 1. W konkursie mogą uczestniczyć trzyosobowe zespoły reprezentujące wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych (każda szkoła typuje jeden zespół).
 2. Konkurs odbędzie się tradycyjnie w I połowie kwietnia (szczegółowe informacje zostaną rozesłane do szkół w najbliższym czasie) w ZSP nr 1 Wejherowie (ul Bukowa 1).
 3. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt lub placówek delegujących.
 4. Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy konkursu:
  • B. Płotka (tel. 677-38-62, 601 65 16 76),
  • E. Sobiczewska (tel. 778-12-38)
  • Natalia Kin ( tel.784 639 517)
 5. Kartę zgłoszenia należy przesłać do LO (liceum1@wejher.pl) lub na pocztę organizatorów (beata.plotka@poczta.onet.pl)

V. Zadania konkursowe

Zgodnie z tradycją konkursu, uczniowie powinni się wykazać wiedzą encyklopedyczną (pytanie o nazwisko aktora, reżysera, tytuł filmu), pomysłowością w tworzeniu własnego filmu, ważne są również umiejętności aktorskie (odegranie scenki mimicznej).

Jednym z zadań może być analiza obrazu filmowego.

Nową kategorią konkursową będzie amatorski film przygotowany wcześniej przez trzyosobowy zespół i wyemitowany podczas konkursu.

Załącznik nr 1
 1. Uczestnicy konkursu, czyli trzyosobowe grupy, tworzą film o dowolnej tematyce trwający do 10 minut. Wskazane byłoby zachowanie określonej konwencji gatunkowej.
 2. Film należy nagrać na nośniku DVD i opatrzyć go napisami czołowymi (tytuł) i końcowymi (autorzy). Czas trwania filmu nie obejmuje napisów.
 3. Autorzy, zgłaszając film do udziału w konkursie, jednocześnie wyrażają zgodę na publiczną prezentację dzieła w ramach Konkursu i nie będą rościć sobie prawa do wynagrodzenia.
 4. Osoby zgłaszające film do konkursu oświadczają, iż przysługują im autorskie prawa do zgłaszanych filmów oraz że zgłoszenie filmu do konkursu nie narusza praw majątkowych osób trzecich ani autorskich praw osobistych twórców filmu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa wynikające z nieuprawnionego zgłoszenia filmu do konkursu.
 5. Zgłoszony do konkursu nośnik DVD z egzemplarzem filmu staje się własnością organizatora i nie podlega zwrotowi. Twórcy nie mogą rościć sobie prawa do żadnego wynagrodzenia z tytułu pozostawienia nośnika DVD w archiwum organizatora.
 6. Prace konkursowe, z dopiskiem Konkurs Filmowy, należy dostarczyć do 1.04 2011, do sekretariatu Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Bukowa 1.
 7. Koperta z nagranym filmem powinna zawierać kartę informacyjna z następującymi danymi:
  • imiona i nazwiska autorów
  • nazwa szkoły
  • imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.
 8. Prace będą oceniane w czasie trwania konkursu przez jury powołane przez organizatora.