Informujemy, że zgodnie z §1 pkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 657), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzane w terminach określonych przez ministra do spraw oświaty i wychowania.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym termin składania dokumentów do szkoły oraz termin sprawdzianu kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych zostaną opublikowane na stronie: https://liceum1.pl/rekrutacja-szczegoly/terminarz natychmiast po ich ogłoszeniu przez Ministra Edukacji Narodowej .