Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie, ul. Bukowa 1 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze:

KIEROWNIK GOSPODARCZY  

w wymiarze 1 etatu

więcej informacji