GOTOWY PLAKAT NSP 2023

Nadszedł wyczekiwany przez nowych uczniów naszej szkoły dzień 8 września 2023 roku. Z radością klasy pierwsze uczestniczyły w tradycyjnym, corocznym wyjeździe integracyjnym do Porzecza. Zapowiadał się słoneczny dzień, a tam czekała na nich wspaniała przygoda, przyjazne towarzystwo i wiele atrakcji. Zabawom towarzyszyła rywalizacja między równoległymi klasami, co miało zacieśnić więzi pierwszaków.

MicrosoftTeams image 6

4 września 2023 r. gościliśmy w naszej szkole znamienitych gości. Wspólnie z Panią Starostą  Gabrielą Lisius wraz z Zarządem Powiatu Wejherowskiego i Radnymi Rady Powiatu Wejherowskiego, w obecności Pani Beaty Wolak – zastępcy Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Pomorskiego Kuratorium Oświaty, zastępców Prezydenta Miasta Wejherowa i Wójta Gminy Gniewina świętowaliśmy powiatową uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 oraz zakończenie ostatniego etapu prac modernizacyjno-remontowych na terenie I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.

MicrosoftTeams image 62

W poniedziałek (4.09.23) uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. W obecności całej społeczności szkolnej uczniowie klas pierwszych złożyli Ślubowanie, przyrzekając „rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia, nigdy nie splamić honoru szkoły, godnie reprezentować nasze liceum środowisku pozaszkolnym, rzetelnie zdobywać wiedzę dla dobra własnego i Rzeczpospolitej Polskiej”.

MicrosoftTeams image 60

Janina 12 okładka

„Odeszła na zawsze”- tymi słowami często kończą się mowy pożegnalne. Te słowa znajdujemy w nekrologach. Te słowa można by także zacytować i w naszym wspomnieniu, ale wierzymy, że ONA pozostanie w pamięci wielu nauczycieli i uczniów, nie odejdzie, będzie trwać.

B.Rutkowska3 2

Prof. B. Rutkowska (01.02.1948 - 04.07.2023)

W piętek 7 lipca 2023 roku wczesnym rankiem Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki Matury 2023. Znakomita większość maturzystów „Sobieskiego” odebrała swoje świadectwo w uroczystych okolicznościach na auli naszego liceum o godzinie 10:00, w tym niektórzy z rąk Pani Dyrektor Katarzyny Bojke.

matura 2023

23 czerwca 2023 r. uroczyście zakończyliśmy czas zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023. Uroczystość odbyła się z udziałem całej społeczności szkolnej na szkolnym boisku. Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała dyrektor szkoły – Pani Katarzyna Bojke, która krótko podsumowała miniony rok szkolny i poprosiła, by w czasie wakacji zastanowić się nad tym jaką wagę ma wypowiadane przez nas słowo.

MicrosoftTeams image 195

Niedawno informowaliśmy, że uczeń naszego liceum Stanisław Wojciechowski został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego organizowanego od trzech lat przez pana Tomasza Zimocha i jego Biuro Poselskie. Każda edycja konkursu jest związana z obchodami rocznicy urodzin wybitnego Polaka wybranego przez Sejm RP na Patrona Roku.

Staś Wojciechowski w Warszawie owy

10 czerwca 2023 r. na lotnisku w Gdańsku przywitaliśmy naszych gości z Chorwacji i Niemiec. Rozpoczęliśmy Poland Week, czyli wymianę niemiecko-chorwacko-polską, realizowaną w ramach programu  Erasmus+.

Wylot Niemcy 17

Dnia 19.06.2023 r. uczniowie naszego liceum uczestniczyli w projekcji filmu Jutro będzie padać w reżyserii Sebastiana Karaśkiewicza. Projekcję poprzedził wykład wprowadzający do problematyki filmu wygłoszony przez dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie - Michał Hinca.

IMG 20230619 095344

W roku szkolnym 2022/2023 odbyła się w naszej szkole pierwsza edycja Wewnątrzszkolnego Konkursu Języka Angielskiego TED. Dzięki niemu uczniowie klas dwujęzycznych mogli pokazać jakie umiejętności zdobyli podczas nauki na tym profilu oraz udowodnić, że warto uczyć się języka angielskiego.

IMG 2364n