Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Tygodnia z Biotechnologią „Biotech Week” zaprosił licealistów do swoich sal wykładowych i laboratoriów. Uczniowie maturalnych klas medycznych 4b, 4c i 4f med.-chem. naszej szkoły podjęli wyzwanie i 18 września 2023 r. wcielili się w młodych biotechnologów.

IMG 20230918 122827

16 września 2023 r. dwie drużny z naszej szkoły wzięły udział w pierwszej grze terenowej organizowanej przez Młodzieżowych Instruktorów Społecznych PCK w Wejherowie.

DSC 0508

Tegoroczne wspólne czytanie polskiego dzieła, lektury wywołującej gwałtowne spory między jej zwolennikami a przeciwnikami, rozpoczęło się od nie tylko od słów ciepłego przywitania zgromadzonych na szkolnej auli gości i uczniów oraz przypomnienia historii NC, ale i od przedstawienia opinii jednego z recenzentów powieści E.Orzeszkowej (nieco prowokacyjne hasło naszego czytania „Bez szkolnych uprzedzeń” wymagało wszak wyjaśnienia).

351A0191

GOTOWY PLAKAT NSP 2023

4 września 2023 r. gościliśmy w naszej szkole znamienitych gości. Wspólnie z Panią Starostą  Gabrielą Lisius wraz z Zarządem Powiatu Wejherowskiego i Radnymi Rady Powiatu Wejherowskiego, w obecności Pani Beaty Wolak – zastępcy Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Pomorskiego Kuratorium Oświaty, zastępców Prezydenta Miasta Wejherowa i Wójta Gminy Gniewina świętowaliśmy powiatową uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 oraz zakończenie ostatniego etapu prac modernizacyjno-remontowych na terenie I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.

MicrosoftTeams image 62

W poniedziałek (4.09.23) uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. W obecności całej społeczności szkolnej uczniowie klas pierwszych złożyli Ślubowanie, przyrzekając „rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia, nigdy nie splamić honoru szkoły, godnie reprezentować nasze liceum środowisku pozaszkolnym, rzetelnie zdobywać wiedzę dla dobra własnego i Rzeczpospolitej Polskiej”.

MicrosoftTeams image 60

Janina 12 okładka

„Odeszła na zawsze”- tymi słowami często kończą się mowy pożegnalne. Te słowa znajdujemy w nekrologach. Te słowa można by także zacytować i w naszym wspomnieniu, ale wierzymy, że ONA pozostanie w pamięci wielu nauczycieli i uczniów, nie odejdzie, będzie trwać.

B.Rutkowska3 2

Prof. B. Rutkowska (01.02.1948 - 04.07.2023)

W piętek 7 lipca 2023 roku wczesnym rankiem Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki Matury 2023. Znakomita większość maturzystów „Sobieskiego” odebrała swoje świadectwo w uroczystych okolicznościach na auli naszego liceum o godzinie 10:00, w tym niektórzy z rąk Pani Dyrektor Katarzyny Bojke.

matura 2023

23 czerwca 2023 r. uroczyście zakończyliśmy czas zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023. Uroczystość odbyła się z udziałem całej społeczności szkolnej na szkolnym boisku. Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała dyrektor szkoły – Pani Katarzyna Bojke, która krótko podsumowała miniony rok szkolny i poprosiła, by w czasie wakacji zastanowić się nad tym jaką wagę ma wypowiadane przez nas słowo.

MicrosoftTeams image 195

Niedawno informowaliśmy, że uczeń naszego liceum Stanisław Wojciechowski został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego organizowanego od trzech lat przez pana Tomasza Zimocha i jego Biuro Poselskie. Każda edycja konkursu jest związana z obchodami rocznicy urodzin wybitnego Polaka wybranego przez Sejm RP na Patrona Roku.

Staś Wojciechowski w Warszawie owy

10 czerwca 2023 r. na lotnisku w Gdańsku przywitaliśmy naszych gości z Chorwacji i Niemiec. Rozpoczęliśmy Poland Week, czyli wymianę niemiecko-chorwacko-polską, realizowaną w ramach programu  Erasmus+.

Wylot Niemcy 17