Menu:
|     Teatr     |     Przeglądy     |     Konferencje     |     Świt     |     Inne     |

Luterek, Luterek, Luterek, ach Luterek
Luterek wciąż cieszy, wciąż cieszy, gdy jest
Lecz kiedy go ni ma, samotnyś jak pies.

Trawestacją piosenki J. Przybory i Wasowskiego "Rodzina, ach rodzina" w wykonaniu Teatru "Prawie Lucki" rozpoczął się dnia 16.XI.br XII Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka (OPMFT "Luterek"). Uroczystego otwarcia OPMFT dokonały: wicedyrektor I LO Jadwiga Jędrej i dyr. Jolanta Rożyńska oraz przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Powiatu - dr Gabriela Lisius i wiceprezydent Arkadiusz Kraszkiewicz. Prezentacje konkursowe odbyły się w gościnnych progach Wejherowskiego Centrum Kultury, który wraz z I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego od 18 lat (w latach 1999 -2006 miał on zasięg powiatowy) organizuje ów przegląd.

Tegoroczne zmagania teatralne zgromadziły sporą widownię, niestety przede wszystkim w godzinach przedpołudniowych. Oprócz licznej grupy licealistów "Sobieskiego" pojawiła się także młodzież z ZSP nr 4 oraz z SP nr 11. Wśród widzów można było spotkać także przedstawicieli starszego pokolenia, w tym dawnych aktorów prof. A. Luterka.

XII OPMFT to 19 prezentacji konkursowych (jedna pozakonkursowa) grup teatralnych i monodramistów z całej Polski: Lubawy, Bielska-Białej, Sierakowic, Chojnic, Tarnowa, Torunia, Słupska, Poznania, Ryjewa, Pucka, Sopotu, Gdyni, Gniewina, Bolszewa, Wejherowa. Cieszymy się z rosnącego zainteresowania naszym przeglądem. Wiemy, że do Wejherowa przyjechałoby więcej grup, gdyby można było dofinansować ich noclegi. Niestety, nie tylko "rodziny brak", ale i pieniędzy.

Ten przegląd można uznać za udany, zarówno pod względem sposobu ujęcia tematu rodziny (od tragedii do komedii), jak i jego realizacji (na scenie pojawił się teatr słowa, tańca, muzyki), a przede wszystkim z powodu wysokiego poziomu artystycznego.

W spektaklach przeważała tonacja minorowa. Młodzież przedstawiła rodzinę w smutnych barwach, wydobywając przede wszystkim jej negatywne zachowania. Jednak jury (reżyserzy, aktorzy - Marta Turkowska, Jarosław Tumidajski, Michał Stachowski), nie bacząc na nastroje młodych ludzi, postanowiło przyznać aż 15 nagród zespołowych i indywidualnych, m.in. za najlepszą interpretację hasła OPMFT, za grę aktorską, scenariusz. Werdykt jurorów, jak zawsze, może budzić wątpliwości, ale ich decyzja jest niepodważalna. Część widzów, co wynikało z rozmów kuluarowych, na pewno aprobuje taki podział nagród, inni mieli swoich faworytów.

Nagrody (nazwiska nagrodzonych w protokole) wręczały dyrekcje obu organizatorów, przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów LO "Sobieskiego" - Marzena SkrzyneckaRenata Sosińska, Marek Klepacki (sponsorzy) oraz Marek Wenta - dawny aktor i widz wszystkich prezentacji konkursowych. Nie można tu pominąć faktu, że wsparcia finansowego udzieliło nam także Starostwo Powiatu oraz Rada Rodziców liceum "Sobieskiego".

Nagrodzonych było więcej, gdyż XII OPMFT towarzyszył Ogólnopolski Konkurs Interdyscyplinarny, realizujący temat przewodni, w dwu kategoriach: "Słowo" i "Obraz", w dwu kategoriach wiekowych: 13-15 i 16-20 lat. Marta Kowalska - jurorka konkursu w kat. "Słowo" wyraziła podziw dla młodych twórców, którzy "w dzisiejszych skomercjalizowanych czasach, w dobie sms-owych tekstów potrafią pisać dłuższe wypowiedzi, jasno wyrażać emocje, krytycznie przyglądać się światu, a przede wszystkim dostrzegać siłę rodziny". Laureatami konkursu w kat. "Słowo", 16-20 lat są: Zofia Lewandowska (I m), Alicja Gaszta (II m.), Joanna Szczycińska i >b>Agnieszka Zinkel (III m.), Anna Witzling i Kacper Piróg (wyróżnienia); w kat. 13-15 lat: Weronka Wysokińska (Im.), Adriana Bobkowska (II m.), Agata Klawikowska (III m.), Marta Płotka (wyróżnienie).

W kat." Obraz" nagrody otrzymali: Albert Ladach (I m.), Dominika Kondonikolau (II m.) oraz autorzy filmu: Zofia Roszman, Kornelia Ogórkiewicz, Martyna Stalmach, Maks Rudnik (wyróżnienie).

Na gali finałowej wystąpili także uczestnicy warsztatów wokalno-aktorskich, jakie przeprowadzono każdego dnia, po prezentacjach konkursowych. Obie grupy zaprezentowały różne wersje piosenki Kabaretu Starszych Panów "Rodzina, ach Rodzina".

Jak co roku teatralnym zmaganiom towarzyszyli młodzi dziennikarze gazetki "Świt", działający pod opieką polonistki Beaty Płotki, którzy dokonywali oceny oglądanych spektakli i przeprowadzali wywiady z jurorami. W foyer Filharmonii Kaszubskiej zaprezentowano wystawę ilustrująca niektóre wydarzenia z życia patrona przeglądu oraz zdjęcia ze spektakli konkursowych autorstwa Małgorzaty Nowak. Nowością w tym roku była prezentacja potraw, sposobów aranżacji rodzinnego stołu i carvingu w wykonaniu uczniów ZSP nr 3 w Wejherowie. Trzeba przyznać, że uczniowie tej szkoły spisali się na medal. Ich pokazy cieszyły się sporym zainteresowaniem. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy folder, plakat autorstwa Karoliny Pałasz, piękne maski wykonane w pracowni WCK oraz materiały promujące miasto.

Podziękowania należą się Dyrekcji naszej szkoły, która umożliwiła uczniom udział w prezentacjach spektakli konkursowych, wspierała działania organizatorów; uczniom - wolontariuszom, dyr. Jolancie Rożyńskiej i jej współpracownikom z Anną Pobłocką na czele, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu całej imprezy i budowania jej pozytywnego obrazu z Polsce.

Był teatr, było słowo, był obraz, była muzyka. Byli przedstawiciele całej Polski, którzy będą mówić o naszym przeglądzie, upamiętniając przy okazji działania prof. A. Luterka, który Ma przegląd teatrów/ Jest sławny już w kraju/ I znają Go w Pcimiu, Krakowie, w Bombaju/ Młodzieży bez liku ugościł już kwiat. Mamy nadzieję, że uczestnicy OPMFT, nawet ci, którzy nie otrzymali nagród, wyjeżdżają zadowoleni i jak tegoroczni jurorzy chcą powrócić do Wejherowa za rok.

Edyta Łysakowska-Sobiczewska