Menu:
|     Teatr     |     Przeglądy     |     Konferencje     |     Świt     |     Inne     |
 ADAM LUTEREK - tego polonistę pamiętają całe pokolenia wejherowian. Nie tylko jako wspaniałego pedagoga, ale także niezmożonego krzewiciela kultury teatralnej w gimnazjum.
   Urodził się 9 września 1903 r. w Bychawie, k.Lublina. Studiował polonistykę na UL. Po uzyskaniu dyplomu (1929) uczył w gimnazjach w Tczewie, Chełmnie, Inowrocławiu i o 1937 r. w Wejherowie. Podczas okupacji pracował jako księgowy w bychawskim młynie. Jednocześnie wraz żoną Reginą prowadził tajne nauczanie. Od jesieni 1944 r. był dyrektorem Samorządowego Gimnazjum Ogólnokształcącego w Bychawie, które sam tworzył. Zorganizował także kursy gimnazjalne dla dorosłych. Od września 1945 r. był znów nauczycielem w wejherowskim gimnazjum. W 1950 r. objął kierownictwo Ośrodka Dydaktyczno-Naukowego Języka Polskiego Gdańskiego Okręgu Szkolnego. W 1962 r. wrócił, na własną prośbę, do wejherowskiego LO.
   Jego wielką pasją i miłością był teatr. Jesienią 1937 r. uczniowie Gamai czyli Męskiego Gimnazjum Klasycznego utworzyli zespół dramatyczny pod jego kierunkiem. Wydawali też miesięcznik "Świt". Teatr gimnazjalny wystawił przed wojną "Fircyka w zalotach" F.Zabłockiego, "Dożywocie" A.Fredry oraz rozrywkowe widowisko "Pif, paf, puf" w reżyserii A.Luterka. Wielkie powodzenie miała rewia "Wejherowo na różowo" z udziałem gimnazjalnego kwartetu rewelersów.
   Dalsze plany przerwała wojna, ale tradycja teatralna odżyła po wojnie w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego, gdzie A.Luterek podjął pracę w 1948 r. Luterek przygotoywał jedną sztukę rocznie. Dorobek szkolnej Melpomeny jest imponujący: "Śluby panieńskie", "Pan Geldhab", "Dziady", "Konrad Wallenrod", "Zrzędność i przekora", "Antygona", "Balladyna", "Lilla Weneda", "Odprawa posłów greckich", "Powrót posła", "Matka", "Tragedia optymistyczna", "Wyspa spokoju", "Córka kapitana", "Moralność pani Dulskiej", "Biesy" (fragmenty), "Niemcy", "Szopkę polską" oraz rewie wokalno-muzyczne.
   Teatr występował w macierzystej szkole, w sali Prusińskiego i poza Wejherowem.
   Profesor Adam Luterek przeszedł na emeryturę pod koniec 1968 r. Potem pracował jeszcze w wieczorowym LO.Za swą działalność otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski OOP, Złotą Odznakę ZNP, odznakę Zasłużony Ziemi Gdańskiej, Nagrodę Remusa i Medal Rodła.
   Zmarł 5 marca 1992 r.
 
(opracowano na podstawie "Bedekera Kaszubskiego" R.Osowickiej)