Menu:
|     Teatr     |     Przeglądy     |     Konferencje     |     Świt     |     Inne     |

Projekt "Ogródek sztuk z Herbertem w tle" jest realizowany w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Herbert". Ma on służyć propagowaniu twórczości Z.Herberta, przesłań moralnych zawartych w jego utworach.

Organizatorzy: LO "Sobieskiego" oraz WCK;

Partnerzy Projektu: Starostwo Powiatowe, Stowarzyszenie Absolentów LO "Sobieskiego", Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna

  Projekt obejmuje 5 imprez:
 1. Pomorski Konkurs Literacki "Następcy Herberta" (20.05-15.08.br); zadaniem konkursu skierowanego do młodzieży jest znalezienie godnych następców poezji Herberta, zarówno tych, którzy piszą wiersze, jak i tych, którzy wolą prozę. Zależy nam na wyłowieniu talentów poetyckich, ale i sprowokowaniu młodego człowieka do czytania poezji Herberta, do poszukiwania tematów i takich sposobów ich omówienia, aby były one godne Mistrza.
  Kto posiada umiejętności dokonywania interpretacji i analizy wierszy/dramatów czy utworów prozatorskich Herberta, może napisać esej na ten temat. Każdy znajdzie w regulaminie konkursu propozycję, która może zaspokoić jego ambicje, zainspirować do twórczych działań. (regulamin jest zamieszczony na str. Intern. wck www.wck.wejher.pl).
 2. Młodzieżowy Konkurs Poezji Śpiewanej "Struna światła" (20.05-26.09.br); Został skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ma on zachęcić m.in. do podjęcia trudnego zadania, jakim jest stworzenia muzyki do wybranych wierszy Herberta, bądź wykonania znanej kompozycji w nowej aranżacji. Tym, którzy mają zdolności translatorskie, polecamy dokonanie przekładu wiersza Herberta na język kaszubski. Osoby nagrodzone w tym konkursie otrzymają nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatu, Stowarzyszenie Absolwentów LO "Sobieskiego" i Zrzeszenie Chórów Kaszubskich.
  Ideą nadrzędną konkursu jest rozpropagowanie poezji śpiewanej, gdyż ostatnio coraz mniej młodych ludzi bierze udział w tej kategorii konkursu recytatorskiego.
 3. Warsztaty Teatralne "Tworzymy monodram" (17-19.06.br) - zostały już przeprowadzone przez Stanisława Miedziewskiego - aktora, od wielu lat reżyserującego Teatry Jednego Aktora (i to z ogromnymi sukcesami), związanego ze słupskim Teatrem "Rondo" oraz przez Mieczysława Giedrojciav- aktora, mima z Teatru Małych Form w Bydgoszczy, którego mieliśmy przyjemność oglądać w spektaklu "Nos", prezentowanym na II Ogólnopolskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych im.vLuterka.
  Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta na warsztatach zachęci młodych ludzi do przygotowania monodramu, (który, niestety, cieszy się małym powodzeniem) na "Luterku"
 4. III Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych (III OPMFT) im. A.Luterka (7-9.11.br), pt. "Rekonstrukcja Poety" Organizowane od 1998 roku Przeglądy Małych Form Teatralnych imienia tego znanego nauczyciela, pasjonata teatru miały na początku zasięg powiatowy, dopiero od 2006 noszą one (m.in. dzięki napisanym projektom i pieniądzom uzyskanym z MKiDzN) nazwę spotkań ogólnopolskich. W zeszłym roku Przegląd pt. "Widzę ich w duszy teatrze" był poświęcony twórczości S.Wyspiańskiego, tym razem służyć będzie propagowaniu przede wszystkim poezji i dramatów Z.Herbeta. Mamy nadzieję, że zespoły teatralne i monodramiści, którzy zawitają do Wejherowa, zaprezentują spektakle inspirowane twórczością Herberta bądź stworzą spektakle (słowa, ruchu, faktu) o poecie i jego życiu. Oczywiście, można zaprezentować także przedstawienia o innej tematyce, Herbert to hasło wywoławcze. O szczegółach można poczytać na stronie intern. www.wck.wejher.pl
 5. Konferencja Literacka "Motyw podróży w twórczości Z.Herberta" (5.12.br) Konferencje Literackie , organizowane od 2006 r (przypomnijmy, że I - "Oko Poety" - była poświęcona twórczości T.Różewicza, II -"Przy wielkim czynie i przy wielkim dziele" - twórczości S.Wyspiańskiego) wrosły już, mamy nadzieję, w tradycję imprez kulturalnych Wejherowa. Konferencje, w czasie których, obok nauczycieli akademickich występują studenci i uczniowie gimnazjów/liceów, umożliwiają młodym ludziom kontakt ze znawcami literatury, filmu, malarstwa, a tym samym poszerzenie swej wiedzy na temat twórców polskiej kultury. Takie spotkania to ciekawa lekcja, łącząca wiedzę z różnych przedmiotów: literatury, wiedzy o kulturze, historii. Referaty wygłoszone na konferencjach są wydawane w "Zeszytach Literackich", które do druku przygotowuje młodzież z LO "Sobieskiego"
  Do współpracy została zaproszona D. Balcerowicz - dyr. Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej, która w czasie trwania Konferencji zorganizuje spotkanie z autorem książki o Z.Herbercie oraz wystawę różnych wydań książek poety. Dzięki temu poszerzymy grono odbiorców i uatrakcyjnimy naszą ofertę skierowaną do młodzieży.