Bieg Przełajowy
Memoriał Macieja Kanteckiego

IV Memoriał Macieja Kanteckiego
Otwarte biegi przełajowe - regulamin

I. CEL

 1. Upamiętnienie wybitnego nauczyciela, pasjonata sportu i działacza sportowego - Macieja Kanteckiego.
 2. Promocja aktywności fizycznej, rekreacji i zdrowego stylu życia.

II. ORGANIZATORZY

   - Urząd Miejski Wejherowo (w ramach Budżetu Obywatelskiego)
   -I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

II. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w Parku Miejskim im. Aleksandra Majkowskiego w dniu 6.10. 2018 roku.
 2. Biuro zawodów w dniu 6.10.2018 czynne w godz. 8:00 - 10.00 - Amfiteatr w Parku Miejskim.
 3. Początek pierwszego biegu o godzinie 10:30.

III PROGRAM ZAWODÓW

 1. Wspólna rozgrzewka 10:00
 2. Godziny startu:
  • 10:30 Rocznik 2009- 2007 - 700 M
  • 10:45 Rocznik 2006 - 2004 - 1000 M
  • 11:00 Rocznik 2003 i starsi - open - 2000 M

IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. Udział w biegu mogą wziąć wszyscy nie posiadający przeciwwskazań do aktywności ruchowej.
 2. Organizator zobowiązuje uczestników do wypełnienia Karty zgłoszeniowej w biurze zawodów.
 3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia zgody opiekunów prawnych do udziału w biegu (Karta Zgłoszeniowa - oświadczenie rodziców w biurze zawodów oraz na stronie: www.wejherowo.pl, www.liceum1.pl)
 4. Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy, który będzie dostępny w biurze zawodów.
 5. Organizator nie ubezpieczenia uczestników biegu.
 6. Nie pobiera się opłaty startowej.
 7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu. Zastrzega sobie również fotografowanie, filmowanie oraz wykorzystanie wizerunku uczestników biegu na potrzeby reklamowe i promocyjne. Zastrzega sobie także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 8. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 9. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

V. NAGRODY

 1. Pamiątkowe medale otrzyma pierwszych 500 uczestników każdego biegu.
 2. Pamiątkowe koszulki otrzyma w kategorii
  • 2009-2007 pierwszych 60 uczestników (30 chłopców i 30 dziewcząt)
  • 2006-2004 pierwszych 60 uczestników (30 chłopców i 30 dziewcząt)
  • 2003 -… pierwszych 80 uczestników biegu

  Koszulki do odbioru w biurze zawodów po ukończonym biegu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych.
 2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 3. Organizatorzy zabezpieczają przebieralnie lecz nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione.
 4. O sprawach nieobjętych regulaminem decydują organizatorzy.
 5. Regulamin dostępny na stronie www.wejherowo.pl , www.liceum1.pl

UWAGA !!! W BIEGACH OBOWIĄZUJE LIMIT 500 UCZESTNIKÓW

©2014-15 I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie