XIII Powiatowy Mini Festiwal Poezji w Języku Angielskim

 

W dniu 26 marca br. odbył się XIII Powiatowy Mini-Festiwal Poezji w Języku Angielskim, zorganizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie oraz Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
Celem festiwalu było umożliwienie młodzieży zaprezentowania swoich zdolności aktorskich, wokalnych, literackich i językowych oraz promowanie nauki języka angielskiego.
W festiwalu udział wzięła młodzież z różnych szkół ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego.

Łącznie w 23 występach udział wzięło 40 uczestnikow -.

Członkami jury byli:
1. dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec z Instytutu Anglistyki UG
2. Antonina Papierowska, filolog-anglista, współorganizatorka pierwszych edycji Festiwalu
3. Maria Pochwatko, filolog-anglista
4. Aleksandra Bambrowicz-Kolakowska, konsultant metodyczny wydawnictwa OUP sponsor Festiwalu
5. Julianna Styn, studentka III roku Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w specjalności Edukacja muzyczna z językiem angielskim i  Dyrygentura choralna.

PIOSENKA

1 miejsce: ex aequo:  
Izabela Boszke i Janek Szulc (akompaniament) - „Don’t Stop me now” -ZSP nr 4 w Wejherowie
oraz // Katarzyna Zielińska i Ewelina Krauze  - „Take me Or Leave me” - ZSP nr 4 w Wejherowie

2 miejsce: ex aequo:
Marek Pakieser i Jakub Kirklewski (gitara)  - „Ghost Riders in the Sky”  ZSP nr 1 w Rumi
oraz
Jakub Klein - „To where you are” - I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

3 miejsce: ex aequo:

Marta Rączka - „Ain’t No Sunshine” - ZSP nr 1 w Rumi 
oraz
Dorota Kotłowska – „ Wishing you were somehow here again” - I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

3 wyróżnienia: 1) Jakub Detlaff i Dawid Makurat – Cannonball” - Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi
                                2) Liliana Pawłowska – „Hurt” - I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
                                3) Mikołaj Mizak – „ Cry Me a River” - Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w  Wejherowie

Nagroda pozaregulaminowa – dla najlepszego akompaniatora w postaci zespołu w  składzie: Jakub Grzenia, Mateusz Zieman i Jakub Klein - I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

WIERSZ

1 miejsce: Monika Krzemińska – „Lady Lazarus” wiersz Sylwii Plath - I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

2 miejsce: ex aequo:
Sławina Breza – „Climbing” wiersz Amy Lowell - I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
oraz  
Katarzyna Sikora – „Missing” wiersz Alana Alexandra Milne -I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

3 miejsce: nie przyznano

SCENKA

1 miejsce: Anna Bajurska, Michał Sobala, Agata Mamrot, Urszula Pranga, Ewelina Kobzińska, Paulina Cichoń, Aleksandra Magulska w sztuce: „Little Red Riding Hood in 21st century”   autor: Greczyńska-Witkowicz - ZSP nr 1 w Rumi 

2 miejsce – nie przyznano
3 miejsce – nie przyznano

* NAGRODA SPECJALNA – półroczny kurs języka angielskiego w  Szkole Językowej „Perfekt” w Wejherowie: 
              Paweł Taube -  I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

* NAGRODA STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW  I LO W WEJHEROWIE:
               Jakub Klein  -  I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

 

Konferansjerkę prowadził nasz absolwent Michał Głuchaczka, student I roku Skandynawistyki UG.
Konkurs dla uczestników i publiczności poprowadził Bartek Radzikowski, uczeń I LO w  Wejherowie.

W imieniu Szkoły tegoroczną edycję Festiwalu przygotowały:
Anna Dzierzyńska, Olga Aleksandrowska, Agnieszka Knurek.