VII Powiatowy Mini Festiwal Poezji w Języku Angielskim

 

Kategorie: wiersz/proza, piosenka, przedstawienie

Nagrody za wiersz/prozę:
I. Hanna Brzezińska (ZSP Nr 1, Wejherowo)
Jim Morrison "New Creatures" (proza)
II. Magdalena Topp (ZSP Nr 3, Wejherowo)
W. Szymborska "Laughter" (wiersz)
III. Patrycja Rudź (ZSP Nr 2, Rumia)
W. Szymborska "And Tomorrow" (wiersz)

Wszystkie wiersze prezentowane przez uczniów były autorstwa
W. Szymborskiej.

Nagrody za piosenkę:
I. Damian Chmara (ZSP Nr 2, Wejherowo)
"Knockin on Heaven's Door"
II. Ewelina Pobłocka (ZSP Nr 4, Wejherowo)
"Come on over"

Nagrody za przedstawienie:
I "Henry the VIII th and His Six Wives"
Radosław Janczak, Joanna Wittbrodt, Natalia Pobłocka,
Olga Szymerowska, Kinga Majewicz, Kamila Sarnowska,
Małgorzata Kryszewska, Radosław Kur (ZSP Nr 1, Wejherowo)
II."Japanese Gameshow"
Bartosz Grom, Dawid Myszka, Marta Brzozowska, Mateusz Jakusz,
Adam Dziadkiewicz, Mikołaj Knyba, Grzegorz Dziubak, Monika Romanik, Piotr Pałasz (ZSP NR 4, Wejherowo)
III."Freak"
Katarzyna Meyer, Karolina Paszke, Agnieszka Stasiak, Agnieszka Krampa, Dorota Lesner, Alicja Wasilewska, Marta Ropel, Kamila Milewczyk
(ZSP Nr 1, Wejherowo)

Ponadto zostały przyznane wyróżnienia za grę aktorską. Otrzymali je: Adam Dziadkiewicz, Radosław Janczak, Joanna Wittbrodt, Małgorzata Kryszewska, Kamila Milewczyk, Agnieszka Krampa

Uczniowie prezentowali bardzo dobry poziom języka angielskiego. Zadbali o kostiumy i całą oprawę swoich występów. Obejrzenie Festiwalu było ogromną przyjemnością i potwierdzeniem tego, iż tradycja konkursu powinna zosta podtrzymana. Czekamy na kolejne występy. Zapraszam do udziału już w VIII Powiatowym Mini Festiwalu Poezji w Języku Angielskim.

W obradach Jury brali udział:
p. Antonina Papierowska
p. Karolina Wenzel
P. Zbigniew Czaja

Prowadzącym festiwalu był p. Zbigniew Czaja, który jest z nami od 7 lat! Serdecznie dziękujemy!
Podziękowanie dla wszystkich nauczycieli, którzy przygotowywali młodzież do konkursu.