XI POMORSKI KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM
 

Sejmik Województwa Pomorskiego przy współpracy Starostw Powiatowych Województwa Pomorskiego oraz Kuratorium Oświaty już po raz jedenasty zorganizował dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o samorządzie terytorialnym, pogłębienie wiedzy o lokalnym i regionalnym życiu społecznym, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich oraz wzmacnianie patriotyzmu lokalnego i regionalnego.

Eliminacje dla szkół powiatu wejherowskiego odbyły się 31 marca w I LO im. Króla Jana III Sobieskiego. Udział wzięli uczniowie z 5 szkół: ZSP nr 1 w Wejherowie, ZSP nr 3 w Wejherowie, ZSP nr 4 w Wejherowie, ZSP nr 1 w Rumi, ZSP w Redzie. Spośród 17 uczestników wyłonono 4 finalistów. Są to uczniowie klasy prawniczej I LO im. Króla Jana III Sobieskiego: Marika Klaman, Maciej Kuptz, Kinga Kielińska, Paulina Jadczak. Młodzież przygotowała Ewa Brzoskowska, nauczycielka wos i historii. Zwycięscy reprezentować będą nasz powiat w finale XI PKWoST w Gdańsku 8 IV. Do rywalizacji o tytuł laureatów przystąpi 70 fianlistów ze wszystkich powiatów województwa pomorskiego. Naszej reprezentacji życzymy powodzenia.