XII POMORSKI KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM
 

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego 28 III 2017 r odbył się etap powiatowy XII Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. W tegorocznej edycji udział wzięło 19 uczniów z 5 szkół ponadgimnazjalnych pow. wejherowskiego: ZSP nr 4 w Wejherowie, ZSP nr 3 w Wejherowie, ZSP w Redzie, ZSP nr I w Rumi, ZSP nr I w Wejherowie. Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Na czele Kapituły Konkursu stoi Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk. Kapituła każdorazowo określa terminy konkursu.

Tegoroczna edycja wojewódzka zastała wyznaczona na 10 IV w Gdańsku, ul Okopowa 21/27.

Powiat wejherowski reprezentować będzie 4 laureatów etapu powiatowego Konkursu; trójka uczniów I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie: Marika Klaman, Dominik Miotk, Paulina Jadczak i uczennica ZSP nr 4 w Wejherowie Weronika Gacek. Zwycięzcy XII PKWo ST - edycja powiatowa, wykazali się dużą wiedzą dotyczącą administracji publicznej, organizacji i kompetencji samorządów terytorialnych: gmin, powiatów, województw, a także wiadomościami o województwie pomorskim. To niewątpliwie przełoży się na kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich młodzieży, umocni wśród nich lokalny i regionalny patriotyzm, a przyswojona wiedza zaowocuje na egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie.