IX POMORSKI KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM
 

Już dziewiąty raz Samorząd Województwa Pomorskiego ogłosił Pomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przewodniczącym Kapituły jest marszałek województwa Mieczysław Struk. Celem konkursu, zgodnie z założeniami samorządowców wojewódzkich i powiatowych jest upowszechnianie wiedzy o samorządzie terytorialnym, o społecznym życiu lokalnym i regionalnym, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich.

Problematyka konkursu to wiedza o administracji publicznej, wiadomości o województwie pomorskim, wiedza o organizacji i kompetencjach samorządów terytorialnych: gmin, powiatów, województw.

W powiecie wejherowskim, eliminacje powiatowe przeprowadzono 13 marca 2014r. w ZSP nr 1 w Wejherowie.

Wyłonieni przez jury laureaci : Karolina Morgiel - ZSO nr 2 w Wejherowie, Jakub Wojewódka - ZSP nr 1 w Wejherowie, Marta Cyman - ZSP nr 1 w Wejherowie, Brygida Lange - ZSP nr 3 w Wejherowie. Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe wręczył wicestarosta Jan Domański.

11 kwietnia osoby te reprezentować będą nasz powiat w finale w Gdańsku.