Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym organizowanym przez naszą szkołę pod patronatem Starostwa Powiatowego w Wejherowie, który odbywa się zgodnie z Uchwałą Nr 807/XLIV/06 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 lutego 2006 r.

Etap Powiatowy przygotowywany jest w naszej szkole przez nauczycieli historii i wos: Jadwigę Jędrej i Ewę Brzoskowską.

    W roku szkolnym 2014/15:
  • zawody szkolne powinny odbyć się do 04 marca 2015 roku.
  • Zgłoszenia zawodników do etapu powiatowego proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 06 marca 2015 roku, na karcie zgłoszeniowej na adres I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
  • Etap powiatowy odbędzie się 13 marca 2015 roku o godz. 9.00
  • Etap wojewódzki odbędzie się w Gdańsku - 10 kwietnia 2015
  • Fundatorem nagród w etapie powiatowym jest starostwo wejherowskie.

Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy oraz sukcesów. Powodzenia!