Marcin Gruchała

profesor doktor habilitowany nauk medycznych

rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Urodził 17 XII 1971 w Wejherowie. Absolwent z 1990 r. Studiował medycynę na Wydziale Lekarskim AMG Gdańsku. W roku 2000 uzyskał stopień doktora i I stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych. W latach 2000-2003 pracował jako asystent, potem jako adiunkt w I Klinice Chorób Serca AMG. W roku 2004 uzyskał II stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych, a w 2006 - tytuł doktora, od 2007 ze specjalizacją w kardiologii.
W latach 2005-2012 był zastępcą ordynatora I Kliniki Chorób Serca odpowiedzialnym za Oddział Kardiologii Ogólnej, w 2012 zastępcą lekarza koordynującego w Klinicznym Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. W latach 2009-2013 pełnił funkcję pełnomocnika rektora GUMed do spraw budowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.
W kadencji 2012-2016 został prorektorem GUMed do spraw studenckich, jednocześnie kierował I Katedrą i Kliniką Kardiologii GUMed. Od 2016 roku pełni funkcje rektora GUMed i profesora tytularnego nauk medycznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i International Society for Heart and Lung Transplantation, a także członkiem Kapituły Nagrody Miasta Gdańska im. Jana Uphagena dla Młodych Naukowców.