Wanda Barbara Borzemska
(1932 – 2018)
profesor doktor habilitowany lekarz weterynarii


Absolwentka z 1951 r. Specjalista chorób drobiu i ptaków ozdobnych. W 1957 r. ukończyła Wydział Weterynaryjny SGGW w Warszawie. Była pierwszym lekarzem weterynarii w Polsce, który otrzymał stopień doktora habilitowanego z chorób drobiu (1972 r.). Zainteresowania naukowe Pani Profesor dotyczyły embriopatologii drobiu. Jest autorką książek i ponad tysiąca publikacji z różnych działów drobiarstwa, chorób drobiu i ornitologii.
Pełniła funkcję kierownika Zakładu Chorób Ptaków SGGW. Otrzymała liczne nagrody i odznaczenia. Całe życie poświęciła młodzieży, prowadząc przez wiele lat Akademickie Koło Naukowe, obozy turystyczno-naukowe w Tatrach. Członek wielu towarzystw naukowych i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.