Bronisław Bukowski
(1893 - 1965)
profesor doktor habilitowany inżynier budownictwa


Absolwent z 1913 r. Twórca polskiej technologii betonu. Ukończył Politechnikę Gdańską. W 1925 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie podjął pracę jako projektant. Pod Jego kierunkiem powstały projekty wielu obiektów, między innymi trybuny toru wyścigowego na Służewcu.
W czasie okupacji nauczał na tajnym Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Po wojnie brał czynny udział w odbudowie i organizacji Politechniki Gdańskiej.
Jest autorem około 120 prac naukowych, w tym kilku o znaczeniu fundamentalnym. Jego imię nadano Zespołowi Szkół Budowlanych w Gdyni.