Ludwik Czaja
profesor doktor habilitowany nauk matematycznych


Absolwent z 1953 r. Od 1968 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Matematyki-Informatyki-Matematyki Stosowanej. Był wicedyrektorem i dyrektorem Instytutu Informatyki UW. Kierował Zakładem Matematycznych Podstaw Informatyki w tym Instytucie. Był wykładowcą i prowadził badania naukowe na uniwersytetach w USA, Anglii, Izraelu, Włoszech, Niemczech i innych krajach. Wygłaszał referaty na wielu sympozjach międzynarodowych.
Od wielu lat zajmuje się tzw. matematyczną teorią współbieżności. Jest autorem ponad 50 prac zamieszczonych w międzynarodowych periodykach naukowych. Obecnie, wraz z uformowaną przez siebie grupą badawczą, współpracował z ośrodkami naukowymi w Niemczech, Włoszech, Izraelu i Rosji.
Autor ponad 100 haseł z działu “informatyka” do 4-tomowej “Encyklopedii Powszechnej” PWN i wszystkich haseł z tego działu do 6-tomowej “Nowej Encyklopedii Powszechnej” PWN
Na Uniwersytecie Warszawskim prowadził wykłady z różnych działów informatyki, oraz wykład monograficzny i seminarium z teorii współbieżności.