Ireneusz Czarnowski
profesor nadzwyczajny w Katedrze Systemów Informatycznych Akademii Morskiej w Gdyni


Absolwent z 1992 r. W roku 1997 ukończył studia wyższe na kierunku elektronika i telekomunikacja w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka uzyskał w roku 2004 w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka uzyskał na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej w roku 2012. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na rozwiązywaniu problemów sztucznej inteligencji. W szczególności jego badania dotyczą sieci neuronowych, algorytmów ewolucyjnych, uczenia maszynowego oraz zastosowań technik sztucznej inteligencji w analizie danych. Jest autorem ponad 100 publikacji, w tym prac opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych. Członek komitetów naukowych międzynarodowych konferencji oraz międzynarodowych organizacji naukowych. Jest sekretarzem Polskiego Oddziału Stowarzyszenia IEEE SMC. Od lat współpracuje z Brytyjskim Towarzystwem Informatycznym.
Z Akademią Morską w Gdyni związany jest od roku 1998, początkowo jako asystent, następnie adiunkt, a obecnie jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Systemów Informacyjnych. Od roku 2016 pełni funkcję Prorektora ds. Nauki Akademii Morskiej w Gdyni.