Piotr Fast
profesor doktor habilitowany filologii rosyjskiej


Absolwent z 1969 r. Od 1975 r. pracownik Uniwersytetu Śląskiego gdzie pełnił funkcję prodziekana Wydziału Filologicznego i prorektora. Od 1991 r. kieruje Zakładem Teorii Literatury i Przekładu w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ oraz pełni funkcję dyrektora Kolegium Języka Biznesu na tej uczelni.
Autor książek o Erenburgu, Bułhakowie i Brodskim, współautor podręcznika akademickiego “Historia literatury rosyjskiej XX wieku” pod red. A. Drawicza. Tłumacz poezji i prozy rosyjskiej. Publikował studia, eseje i przekłady niemal we wszystkich znaczących pismach w Polsce. Posiada sporo publikacji w USA, Kanadzie i Francji. Przygotował jako redaktor naukowy ponad 20 tomów zbiorowych, w tym dziesięć z zakresu teorii i krytyki przekładu artystycznego. W wydawnictwie “Śląsk” redaguje “Studia o przekładzie”. Jest członkiem kilku międzynarodowych organizacji naukowych, laureatem nagród za działalność naukową i translatorską.