Karol Głombiowski
(1913 - 1986)
profesor doktor filologii polskiej


Absolwent z 1933 r. Twórca polskiej szkoły bibliologicznej. Ukończył filologię klasyczną na UW.
Zainteresowania naukowe Profesora koncentrują się wokół teorii książki i istoty książki jako narzędzia przekazu, czego rezultatem była najważniejsza praca w dorobku uczonego: “Książka w procesie komunikacji społecznej”. Jest również współautorem “Encyklopedii wiedzy o książce” oraz “Encyklopedii współczesnego bibliotekarstwa polskiego”.
Pod jego kierunkiem powstało ponad 200 prac magisterskich i ponad 20 doktorskich. W 1984 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.