Stanisław Ilnicki
pułkownik profesor nadzwyczajny doktor habilitowany nauk medycznych


Absolwent z 1959 r. Ukończył jako prymus, cum eximia laude, Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Odbywał staże zagraniczne w Szwecji, Niemczech, Holandii i USA.
Od 1968 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycznego, "Na Szaserów", w Warszawie. Organizator i kierownik Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego tamże.
Autor licznych prac z dziedziny psychiatrii wojskowej, sądowej oraz historii medycyny. Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie psychiatrii. Członek władz Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej i Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym.
W 2010 r. uhonorowany "Buzdyganem", prestiżową nagrodą tygodnika "Polska Zbrojna", za to, "że uczynił z kliniki dla poszkodowanych żołnierzy spokojną przystań, w której nie tylko się uśmiechają, lecz zaczynają się śmiać całą gębą, a ich problemy psychiczne nie są już dziś tematem wstydliwym".