Gerard Labuda
(1916-2010)
wybitny historyk, mediewista


Absolwent z 1936 r. Student Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1936-1939, Tajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w r. 1940, Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich w Warszawie w latach 1942-1943, magister i doktor filozofii /w zakresie historii / TUZZ 1943; wykładowca TUZZ, filia Kielce 1944; prof. Uniwersytetu Poznańskiego 1947-1970-1986; Członek Polskiej Akademii Umiejętności /1952/; prof. Polskiej Akademii Nauk 1953-1986; rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1962-1965; członek Polskiej Akademii Nauk /od r.1964/; wiceprezes Polskiej Akademii Nauk 1984-1989; prezes Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie 1989-1994; przewodniczący Rady Naukowej Muzeum Muzyki i Piśmiennictwa Kaszubsko-Pomorskiego 1968-1980; obywatel honorowy Luzina (gdzie ukończył szkołę powszechną), Wejherowa i Gdańska, dr h.c. Uniwersytetu Gdańskiego, Toruńskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Profesor napisał kilka tysięcy prac i artykułów naukowych, wydał kilkaset książek. Uważany jest za autorytet w sprawach Pomorza i Kaszub.