Antoni Liedke
(1904 - 1994)
ksiądz profesor doktor


Absolwent z 1925 r. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie, a następnie Wydział Teologiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Jako konserwator diecezjalny zajmował się inwentaryzacją zbiorów kościelnych na terenie diecezji. Zasłużył się ogromnie w ocaleniu Biblii Gutenberga i Psałterza z XVI w. przed zrabowaniem przez okupanta hitlerowskiego.
W latach 1962-70 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, piastując jednocześnie wiele wysokich godności kościelnych, a także odpowiedzialnych funkcji w specjalistycznych komisjach państwowych. Najbardziej znane dzieła, to: “Saga pelplińskiej Biblii Gutenberga” oraz “Historia sztuki kościelnej w zarysie”.