Waldemar Moska

profesor doktor habilitowany Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w GdańskuAbsolwent z 1981 r. W 1985 r. ukończył studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Po obronie pracy doktorskiej w 1995 r. został adiunktem, a w 2007 r. dołączył do grona profesorów AWFiS w Gdańsku. Rok później został kierownikiem Zakładu Historii i Organizacji Kultury Fizycznej oraz powołano go na stanowisko dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji. Jest autorem około 130 publikacji naukowych (m.in. „Polski straty gdańskiego sportu w okresie II wojny światowej”, „Z dziejów sportu w Sopocie”) a także redaktorem i współredaktorem około 30 pozycji zbiorowych. Jest współredaktorem naczelnym czasopisma GeoJournal of Tourism and Geosites.