Marian Naczk
(1946 - 2013)
Profesor chemii


Absolwent z 1964 r. Wybitny specjalista w dziedzinie związków fenolowych w żywności. Po ukończeniu studiów chemicznych na Politechnice Gdańskiej i obronie pracy doktorskiej prowadził badania naukowe na uniwersytetach w Toronto i Minnesocie. Pracował nad zastosowaniem techniki komputerowej do oceny przemysłowych procesów wyjaławiania konserw, badał wpływ procesów technologicznych na zawartość cukrów i związków fenolowych w nasionach oleistych.
Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Żywienia Człowieka na Uniwersytecie Antigonish w Nowej Szkocji w Kanadzie. Jest współautorem książek i publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, a także 4 krajowych patentów i 46 prac badawczych przedstawionych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.