Paweł Nipkow
(1860 -1940)


Absolwent z roku 1882. Po maturze podjął studia na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Berlinie. Zanim uzyskał tytuł inżyniera na berlińskiej uczelni zaczął pracować nad urządzeniem do mechanicznego analizowania i syntetyzowania obrazów. Dzieło, zwane odtąd tarczą Nipkowa, ukończył w 1884r. Opatentował także urządzenie zwane telewizją mechaniczną oraz urządzenie umożliwiające wykorzystanie sieci o różnej częstotliwości.
Po studiach pracował w zakładzie sygnalizacji kolejnictwa. W późniejszych latach największej stacji telewizyjnej nadano jego imię. Zginął 26.08.1940r. podczas bombardowania Berlina.