O. Adam Ryszard Sikora OFM
Prof. dr hab. nauk teologicznych z zakresu biblistyki


Ur. 1955 w Wejherowie. Absolwent z 1975 r. Franciszkanin. W latach 1997-2003 pełnił funkcję najwyższego przełożonego (prowincjała) Prowincji św. Franciszka w Polsce. Za jego kadencji Ojciec święty Jan Paweł II ukoronował 5.06.1999 r. w Sopocie Obraz Matki Bożej Wejherowskiej. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Katowicach-Panewnikach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1982 roku. Studia specjalistyczne z zakresu biblistyki ukończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (doktorat – 1988); kontynuował je w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie oraz w Harvard Divinity School w Cambridge (USA). W latach 1994-1998 był pracownikiem naukowym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a od 1998 r. wykłada na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i w WSD Franciszkanów we Wronkach. Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Zakładu Egzegezy Starego Nowego Testamentu na UAM. W 2007 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w roku 2013 tytuł profesora nauk teologicznych.
Głównym przedmiotem jego zainteresowań naukowych są Pisma św. Jana Apostoła oraz kaszubska translatoryka biblijna. Jest autorem ponad dwadzieścia pozycji książkowych i ok. 140 artykułów naukowych i popularnonaukowych. W jego dorobku translatorskim są tłumaczenia ksiąg biblijnych z języków oryginalnych (hebrajskiego i greckiego) na język polski i kaszubski. W 2004 r. zainicjował w kolegiacie wejherowskiej cykl „Verba Sacra – Biblia kaszubska” – czytanie Pisma świętego w jego tłumaczeniu przez Danutę Stenkę.