prof. UAM dr hab. Jacek Soiński - o.Borys

psycholog, duszpasterz "młodzieży różnych dróg"


Studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Katowicach - Panewnikach. W 1988 r. obronił pracę magisterską w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie a w 1992 r. uzyskał tytuł magistra psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie kontynuuje studia doktorackie, po ukończeniu których zostaje asystentem na Wydziale Teologocznym KUL. W 1997 r.zostaje wybrany do Zarządu Prowincji św. Franciszka w Polsce na urząd definitora. Od 1998 do 2003 r. był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Braci Mniejszych we Wronkach. Obecnie jest adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pełni funkcję sekretarza Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu ds. Nauki oraz kapelana poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny psychologii i duchowości franciszkańskiej.
Oprócz działalności naukowej o. Borys zaangażowany jest od wielu lat w specjalistyczne duszpasterstwo tzw. "młodzieży różnych dróg" pochodzącej ze środowisk subkultury hipisowskiej oraz osób zagrożonych narkomanią czy oddziaływaniem sekt, prowadząc Franciszkański Ruch Apostolstwa Młodzieży Alternatywnej.