Józef Sosiński
(1937 – 2016)
profesor nauk rolniczych


Ichtiolog, członek Komitetu Badań Polarnych przy PAN. Studiował na Wydziale Rybackim Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Od 1964 r. - profesor kontraktowy Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni.
Autor wielu publikacji naukowych dotyczących zasobów rybnych i ich racjonalnej eksploatacji. Organizator i kierownik 8 wielomiesięcznych wypraw naukowo-badawczych w rejonie Antarktyki, Północnego Atlantyku i Oceanu Indyjskiego.
Promotor kilku doktorantów oraz recenzent prac doktorskich i rozpraw habilitacyjnych. Członek Zarządu Oddziału i Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.