Abdon Stryszak
(1908 - 1995)
profesor doktor habilitowany


Absolwent z 1926 r. Twórca polskiej epizootiologii. W 1947 r. habilitował się na Wydziale Weterynarii UW, w 1948 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym SGGW. Od 1969 r. członek rzeczywisty PAN. Doktor honoris causa Wyższej Szkoły Weterynaryjnej w Hanowerze i SGGW. Przewodniczył pracom wielu organizacji naukowych, wielokrotnie reprezentował polską naukę weterynaryjną na międzynarodowych kongresach.
Prace badawcze profesora koncentrują się na węzłowych problemach epizootiologicznych, na chorobach zakaźnych wspólnych dla ludzi i zwierząt, a także na problemach biologicznego samooczyszczenia przybrzeżnej wody morskiej, higieny ryb i przetworów rybnych. Był promotorem 23 doktorów, a dziesięciu jego wychowanków uzyskało tytuł profesora. W 1948 r. przewodniczył I Zjazdowi Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego.