Bernard Sychta
1907 - 1982
ksiądz doktor


Absolwent z 1928 r. Dramatopisarz, etnograf, wybitny językoznawca. Autor szeregu utworów scenicznych w języku kaszubskim i dialekcie kociewskim.
Ceniony przede wszystkim jako autor fundamentalnego 7-tomowego “Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej”, zawierającego ponad 25 tys. haseł, wydawanego przez Ossolineum w latach 1967-1973. To unikalne w skali światowej dzieło stanowi kopalnię informacji nie tylko dla naukowców, ale dla wszystkich, którym Kaszuby są bliskie i którzy chcą tę ziemię poznać. Jego twórcy Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie wybiło medal. Ostatnią jego pracą jest 3-tomowe “Słownictwo kociewskie”.
Otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Został wyróżniony honorowym członkostwem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Zrzeszenia Kociewskiego.