Renata Szafarz
profesor doktor habilitowany nauk prawnych


Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1961 r., rozpoczyna studia na Uniwersytecie Warszawskim (wydział prawa i administracji). Przez 11 lat była pracownikiem naukowym i dydaktycznym na tym wydziale, a od 1977 r. pracuje w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, gdzie pełni funkcję kierownika Zespołu Prawa Międzynarodowego.
Profesor Szafarz była uczestnikiem i referentem na wielu międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych (Genewa, Utrecht, Haga, Moskwa, Amsterdam, Kair, Nowy Jork) oraz dyplomatycznych (Wiedeń, Genewa, Nowy Jork). Pełniła też lub pełni odpowiedzialne funkcje w wielu gremiach krajowych i międzynarodowych, m.in. była delegatem RP w Komitecie Prawnym Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Wykłada w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Krajowej Szkole Administracji Publicznej.
Jest autorką ponad 100 prac naukowych, laureatką wielu nagród naukowych. W 1995 r. otrzymała nagrodę Fundacji Promocji Prawa Europejskiego.