Krzysztof Szalewicz
doktor habilitowany


Po maturze w 1968 r. podjął studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1977 r. uzyskał doktorat, a w 1984 r. habilitację pracując w grupie chemii kwantowej.
W swoim dorobku ma ponad 100 publikacji w czołowych czasopismach naukowych, podręcznik “Metody numeryczne i statystyczne chemii”. Jest organizatorem paru konferencji międzynarodowych, m.in. na uniwersytecie Harvarda (1996 r.).
W roku 1985 wyjechał na stałe do Newark, gdzie obecnie pracuje na stanowisku profesora fizyki i chemii. Prowadzi tam wykłady, głównie dla doktorantów, z mechaniki kwantowej, teorii elektromagnetyzmu i metod matematycznych fizyki. Często uczestniczy w sesjach naukowych, organizowanych na całym świecie, m.in. na uniwersytetach w Bochum, Kolonii, Uppsali, Colorado. Stale współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim.