Marian Szczodrowski
profesor doktor habilitowany językoznawstwa stosowanego, filologii, neofilologii


Absolwent z 1958 r. Ukończył filologię klasyczną na UMK w Toruniu i filologię germańską na UAM w Poznaniu. Pracę naukowo-badawczą dotyczącą zagadnień teoretycznego konstruowania percepcji, magazynowania i reprodukowania struktur języka obcego (szczególnie niemieckiego) , teorii sterowania w procesach dekodowania i kodowania informacji językowych prowadzi m.in. w WSN i WSP w Szczecinie (1969-1985), na Uniwersytecie Szczecińskim (filologia germańska), a także (od 1994 r.) na UG, gdzie kieruje Katedrą Filologii Germańskiej, a obecnie Zakładem Teorii Komunikacji Obcojęzycznej.
Jego dorobek naukowy stanowią m.in. 4 monografie, publikacje naukowe o zasięgu międzynarodowym oraz referaty naukowe. Jest stypendystą DAAD (Deutscher Akademischer Austrauschdienst), Fundacji R.Boscha i Fundacji J.G.Herdera w niemieckich uniwersytetach m.in. w Marburgu, Tybindze, Bremie.