Henryk Paweł Szukalski
(1920 - 2001)
profesor zwyczajny doktor habilitowany 

Absolwent gimnazjum w Wejherowie (1931 – 1939). W 1946 – 1950 studiował na SGGW w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1969. W 1976 nadano mu tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1984 profesora zwyczajnego. Pracę naukowo – badawczą podjął w1950 w Gorzowie Wlkp. i kontynuował ją ponad 40 lat w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa i w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.
Wybitny naukowiec w zakresie badań nad mikroelementami i racjonalnego nawożenia roślin. Popularyzator wiedzy rolniczej i ekologicznej. W skali kraju koordynator badań nad mikroelementami i nad płynnymi nawozami z mikroelementami do dolistnego dokarmiania roślin. Opracował formy, dawki i techniki stosowania mikroelementów w rolnictwie. Członek Rad Naukowych Instytutów i Akademii Rolniczych. Odbył liczne staże zagraniczne i współpracował z wieloma europejskimi ośrodkami naukowymi.
Autor i współautor 71 oryginalnych publikacji naukowych, 4 książek, 293 artykułów popularno – naukowych, ekspertyz, instrukcji i recenzji przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz dorobków naukowych. Autor 1 patentu. Wypromował 3 doktorów.
Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany licznymi wyróżnieniami naukowymi, resortowymi i regionalnymi. W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć uzyskał nominację i wpis do „Złotej Księgi Nauki Polskiej 2000 - Naukowcy Przełomu Wieków”.