Marek Żylicz
    profesor doktor habilitowany

(1923 - 2022)

   

Urodził się 5 lipca 1923 r. w Górze pod Wejherowem. W latach 1935-1939 uczył się w gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego. W czasie II Wojny Światowej mieszkał w Lubelskiem, przygotowywał się do matury, którą zdał przed konspiracyjną komisją, a zarabiał udzielając lekcji. W latach 1944-1947 studiował prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorat i habilitację z zakresu prawa międzynarodowego uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim, odpowiednio, w latach 1964 i 1972.                                   
Od roku 1948 był zatrudniony w Polskich Liniach Lotniczych LOT, gdzie kierował sprawami prawnymi i zagranicznymi. Od roku 1978 zatrudniony był w urzędzie lotnictwa cywilnego jako zastępca szefa. Wielokrotnie występował jako ekspert, pracując nad przepisami dotyczącymi lotnictwa, oraz reprezentował Polskę w negocjacjach międzynarodowych w tym zakresie, jak również w pracach International Air Transport Association i International Civil Aviation OrganizationInternational Law Association. Był m.in. członkiem rządowej komisji badającej okoliczności katastrofy samolotu w Smoleńsku.                                                                                                                                             

W 2015 roku Polski Klub Lotniczy przyznał Panu Profesorowi dr hab. Markowi Żyliczowi tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia w uznaniu Jego zasług dla tworzenia formalno-prawnych podstaw rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce i w świecie. Natomiast za swój dorobek, w 2016 roku otrzymał nagrodę European Air Law Association.                                                                                                                                                           

Do jego najważniejszych publikacji naukowych należą książki: Międzynarodowy obrót lotniczy (Warszawa 1972), International Air Transport Law (Dordrecht-Boston-London 1992), Prawo lotnicze: międzynarodowe, europejskie i krajowe (Warszawa 2002, II wydanie 2011) i Prawo lotnicze: komentarz (redakcja naukowa, Warszawa 2016).