Wiesław Laskowski

profesor doktor habilitowany nauk ścisłych i przyrodniczych 

Absolwent z 1997 r. W 2002 ukończył studia wyższe na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego i z tą uczelnią związał swoją dalszą pracę naukową i zawodową. Stopień naukowy doktora nauk fizycznych uzyskał w 2007 r., broniąc rozprawy pt. Nieklasyczne korelacje układów złożonych z wielu kubitów. W latach 2009 - 2010 przebywał na stażu w Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie fizyki. Tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych otrzymał w 2020 r.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą podstaw mechaniki kwantowej i teorii kwantowej informacji, w szczególności teorii splątania kwantowego.

Jest autorem ponad 60 prac naukowych. Współpracuje z naukowcami z Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium i Atommagkutató Intézet w Debreczynie. Kierował projektami badawczymi Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz międzynarodowym projektem w programie Narodowego Centrum Nauki i Deutsche Forschungsgemeinschaft.

W kadencji 2016 – 2020 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki i Rozwoju na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG. Obecnie pełni funkcję Prorektora Uniwersytetu Gdańskiego ds. Badań Naukowych, a także przewodniczy Radzie Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej.