Jacek Soiński - o.Borys
psycholog, duszpasterz "młodzieży różnych dróg"


Studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Katowicach - Panewnikach. W 1988 r. obronił pracę magisterską w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie a w 1992 r. uzyskał tytuł magistra psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie kontynuuje studia doktorackie, po ukończeniu których zostaje asystentem na Wydziale Teologocznym KUL. W 1997 r.zostaje wybrany do Zarządu Prowincji św. Franciszka w Polsce na urząd definitora. Od 1998 do 2003 r. był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Braci Mniejszych we Wronkach. Obecnie jest adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pełni funkcję sekretarza Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu ds. Nauki oraz kapelana poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny psychologii i duchowości franciszkańskiej.
Oprócz działalności naukowej o. Borys zaangażowany jest od wielu lat w specjalistyczne duszpasterstwo tzw. "młodzieży różnych dróg" pochodzącej ze środowisk subkultury hipisowskiej oraz osób zagrożonych narkomanią czy oddziaływaniem sekt, prowadząc Franciszkański Ruch Apostolstwa Młodzieży Alternatywnej.

Adam Ryszard Sikora
teolog, biblista


Pierwszy prowincjał Prowincji św Franciszka w Polsce, pochodzący z Wejherowa. Doktor teologii wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów we Wronkach, w Instytucie Nauk Biblijnych KUL w Lublinie, w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie od 1998 r. adiunkt na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Po skończeniu studiów na KUL w Lublinie studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie oraz Harvard Divinity School w USA. W 1994 r. pracował naukowo we Franciszkańskim Studium Biblijnym w Jerozolimie.
Redaktor książek "Biblia podstawą Jedności" i "Koronacja Matki Bożej Wejherowskiej". Przełożył z greki na kaszubski Ewangelię według Św. Marka i inne wybrane lektury biblijne. Jest członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Asociazione Ex-Alumni del Pontificato Biblico.

Zygmunt L.Ostrowski
Profesor nauk medycznych, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia nad Badaniami Rozwoju i Odżywiania Dzieci 


Absolwent z 1951 r. Studia medyczne ukończył na Akademii Medycznej w Szczecinie, afrykanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W 1968 r. obronił pracę doktorską w PAN w Warszawie, a w 1975 r. uzyskał doktorat nauk medycznych oraz specjalizację lekarza pediatry na Uniwersytecie w Paryżu. W 1975 r. stworzył własny ośrodek naukowy zajmujący się problematyką odżywiania i rozwoju dziecka.
Poza pracą kliniczną w Szpitalu Trousseau w Paryżu i pracą naukową /kilkadziesiąt publikacji/ prowadzi akcje humanitarne w Afryce /Sudan, Uganda, Ghana/, w Azji /Chiny, Filipiny, Indie/ i w Europie /Polska, Rosja, Albania, Gruzja/. Współpracuje od wielu lat z UNICEF i WHO.
Pełni odpowiedzialne funkcje w wielu międzynarodowych organizacjach, między innymi był konsultantem d/s opieki nad matką i dzieckiem na całą Azję w światowej Organizacji Zdrowia w Manili. Obecnie pełni funkcję konsultanta UNICEF dla Europy Środkowej i Wschodniej. W 1995 r. za pomoc niesioną dzieciom-ofiarom wojny w Sudanie udekorowany został Orderem UŚMIECHU.

 

 

Marek Rocławski
profesor sztuki muzycznej


Absolwent z 1978 r. Założyciel, kierownik artystyczny i dyrygent chóru Cantores Veiherovienses. Od 1985 r. chór uczestniczył w festiwalach i konkursach w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech, Holandii, Szwajcarii, Włoszech, Francji, Anglii i Austrii zdobywając najwyższe nagrody i wyróżnienia. W repertuarze zespołu jest około 200 pieśni. W 1995 r. ukazała się pierwsza płyta kompaktowa chóru “Bądź pozdrowiona ziemio polska”.
Marek Rocławski pracuje obecnie jako profesor nadzwyczajny w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku i w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. Jest członkiem Rady Artystycznej i Zarządu Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz członkiem Rady Artystycznej Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu. Autor hejnału miasta Wejherowa.

Paweł Nipkow
(1860 -1940)


Absolwent z roku 1882. Po maturze podjął studia na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Berlinie. Zanim uzyskał tytuł inżyniera na berlińskiej uczelni zaczął pracować nad urządzeniem do mechanicznego analizowania i syntetyzowania obrazów. Dzieło, zwane odtąd tarczą Nipkowa, ukończył w 1884r. Opatentował także urządzenie zwane telewizją mechaniczną oraz urządzenie umożliwiające wykorzystanie sieci o różnej częstotliwości.
Po studiach pracował w zakładzie sygnalizacji kolejnictwa. W późniejszych latach największej stacji telewizyjnej nadano jego imię. Zginął 26.08.1940r. podczas bombardowania Berlina.