Bronisław Bukowski
(1893 - 1965)
profesor doktor habilitowany inżynier budownictwa


Absolwent z 1913 r. Twórca polskiej technologii betonu. Ukończył Politechnikę Gdańską. W 1925 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie podjął pracę jako projektant. Pod Jego kierunkiem powstały projekty wielu obiektów, między innymi trybuny toru wyścigowego na Służewcu.
W czasie okupacji nauczał na tajnym Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Po wojnie brał czynny udział w odbudowie i organizacji Politechniki Gdańskiej.
Jest autorem około 120 prac naukowych, w tym kilku o znaczeniu fundamentalnym. Jego imię nadano Zespołowi Szkół Budowlanych w Gdyni.

Wanda Barbara Borzemska
(1932 – 2018)
profesor doktor habilitowany lekarz weterynarii


Absolwentka z 1951 r. Specjalista chorób drobiu i ptaków ozdobnych. W 1957 r. ukończyła Wydział Weterynaryjny SGGW w Warszawie. Była pierwszym lekarzem weterynarii w Polsce, który otrzymał stopień doktora habilitowanego z chorób drobiu (1972 r.). Zainteresowania naukowe Pani Profesor dotyczyły embriopatologii drobiu. Jest autorką książek i ponad tysiąca publikacji z różnych działów drobiarstwa, chorób drobiu i ornitologii.
Pełniła funkcję kierownika Zakładu Chorób Ptaków SGGW. Otrzymała liczne nagrody i odznaczenia. Całe życie poświęciła młodzieży, prowadząc przez wiele lat Akademickie Koło Naukowe, obozy turystyczno-naukowe w Tatrach. Członek wielu towarzystw naukowych i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Sandra Drzymalska – aktorka filmowa

Urodziła się 24.07.1993 r. w Wejherowie. Absolwentka z 2012 r. Karierą aktorską rozpoczynała w szkolnym teatrze „Prawie Lucki”. Jest laureatką wielu konkursów recytatorskich i teatralnych . Studia aktorskie podjęła po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, w 2012 r. w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego. Mimo młodego wieku zagrała już w 18 filmach w towarzystwie znakomitych aktorów.

 Na IV roku studiów Magdalena Łazarkiewicz powierzyła jej pierwszoplanową rolę w filmie „Powrót”. Rola ta przyniosła jej nie tylko rozgłos, ale i ciekawe propozycje filmowe. Do udziału w produkcji włosko-polskiej zaprosił ją m.in. Carlo Sirioni. Kolejny raz zagrała pierwszoplanową rolę, za którą otrzymała nagrodę specjalną na Festiwalu Filmów Włoskich w Basti. Premiera filmu „Sole” odbyła się na Festiwalu Filmowym w Wenecji. W roku 2017 Sandra otrzymała wyróżnienie aktorskie podczas Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i film" za rolę w filmie "Jest naprawdę ekstra" w reż. K.Warzechy za "osobowość i talent bijący z ekranu".

FILMOGRAFIA:
2020 - PSY 3. W IMIĘ ZASAD, Obsada aktorska (Sandra), reż. W. Pasikowski
2020 - NAJMRO, Film fabularny (w produkcji), Obsada aktorska (Młoda), reż. Mateusz Rakowicz
2019- 39 I PÓŁ TYGODNIA, Serial TV, Obsada aktorska (Karola), reż. A.Pietrzak, M.Migas
2019 – SOLE, Film fabularny , Obsada aktorska (Lena), reż. C. Sironi
2019 – RYKOSZETY, Film fabularny-krótkometrażowy, Obsada aktorska (kobieta za ścianą),
reż. J. Radej
2018 – POWRÓT, Film fabularny, Obsada aktorska (Ula), reż. M. Łazarkiewicz
2018 – STULECIE WINNYCH, Serial TV, Obsada aktorska (Łucja), reż. P. Trzaskalski
2018 – ZABAWA W DOM, Teatr TV, Obsada aktorska (Zenka), reż. T. Jurkiewicz
2018 – CHŁOPCY Z MOTYLKAMI, Film krótkometrażowy, Obsada aktorska (Klaudia), reż. M. Filipowicz
2017 – ULTRAVIOLET, Serial fabularny, Obsada aktorska (Julka), reż. J. Komasa, S. Fabicki
2017 – JEST NAPRAWDĘ EKSTRA, Etiuda studencka, Obsada aktorska (Iga), reż. K. Warzecha
2017 – POWRÓT, Film fabularny, Obsada aktorska (Ula), reż. M. Łazarkiewicz
2016 – AMOK, Film fabularny, Obsada aktorska (Mary), reż. Kasia Adamik
2016 – RÓŻA WIATRÓW, Etiuda studencka, Obsada aktorska (Zuza) reż. Daria Kasperek
2016 – BELFER, Serial fabularny, Obsada aktorska (Ola), reż. Łukasz Palkowski
2016 – STRAŻACY, Serial fabularny, Obsada aktorska (Mika), odc. 17, reż. Łukasz Palkowski
2015 – LISTY DO M.2, Film fabularny, Obsada aktorska (Justyna), reż. Maciej Dejczer
2015 – TATO, Film fabularny-krótkometrażowy, Obsada aktorska (Marianna), reż. A. Dąbrowska
2014 – RAJ, Film fabularny-krótkometrażowy, Obsada aktorska (Mysza), reż. Nastazja Gonera

 

Marcin Gruchała

profesor doktor habilitowany nauk medycznych

rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Urodził 17 XII 1971 w Wejherowie. Absolwent z 1990 r. Studiował medycynę na Wydziale Lekarskim AMG Gdańsku. W roku 2000 uzyskał stopień doktora i I stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych. W latach 2000-2003 pracował jako asystent, potem jako adiunkt w I Klinice Chorób Serca AMG. W roku 2004 uzyskał II stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych, a w 2006 - tytuł doktora, od 2007 ze specjalizacją w kardiologii.
W latach 2005-2012 był zastępcą ordynatora I Kliniki Chorób Serca odpowiedzialnym za Oddział Kardiologii Ogólnej, w 2012 zastępcą lekarza koordynującego w Klinicznym Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. W latach 2009-2013 pełnił funkcję pełnomocnika rektora GUMed do spraw budowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.
W kadencji 2012-2016 został prorektorem GUMed do spraw studenckich, jednocześnie kierował I Katedrą i Kliniką Kardiologii GUMed. Od 2016 roku pełni funkcje rektora GUMed i profesora tytularnego nauk medycznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i International Society for Heart and Lung Transplantation, a także członkiem Kapituły Nagrody Miasta Gdańska im. Jana Uphagena dla Młodych Naukowców.

Bożena Ptak - pisarka

Urodziła się 6 grudnia 1952 roku w Gdańsku. Do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Wejherowie uczęszczała w latach 1967-1968. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1980-1981 pracowała jako organizator widowni w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Jest autorką sześciu tomów poetyckich, między innymi "Zabawa woskiem", "Niebezpieczny azyl" i "Sam sama samotny samotna", za który otrzymała honorową nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół‚ Sztuki za Twórczość Artystyczną w 1996 r.

W tym samym roku odbyła się również premiera śpiewnika Kaszubskiego, który stworzyła wraz z kompozytorką Katarzyną Gaertner. Jest autorką hymnu "Jestem z Gdańska", za który otrzymała w 2002 roku nagrodę Prezydenta Miasta. Utwór ten trafił do repertuaru zespołu Golden Life. Do dorobku artystycznego Bożeny Ptak zalicza się również libretto inspirowane operą G. B. Pergolesiego "La serva padrona, czyli vademecum młodej sekretarki".

Bożena Ptak była członkiem Zarządu Regionu NSZZ Solidarność do stanu wojennego. Publikowała swoje utwory w prasie podziemnej i katolickiej, za co została uhonorowana Medalem 25-lecia Solidarności przez Prezydenta Miasta. Od 1989 roku jest również członkiem-założycielem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, wiceprezesem i prezesem gdańskiego oddziału.

Od 1994 jest nauczycielką języka polskiego w I Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku. Organizuje wraz z uczniami i nauczycielami szkoły festyny charytatywne w oliwskim ZOO, koordynuje współpracę swojej placówki z polską szkołą w Wołkowysku na Białorusi.

    Osiągnięcia:
  • Honorowa Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w dziedzinie poezji za tomik "Sam sama samotny samotna" - 1996
  • Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska za hymn "Jestem z Gdańska" - 2002
  • I Nagroda w edycji książki pomorskiej "COSTERINA 2006" za "Niebezpieczny azyl" - 2006
  • Medal Prezydenta Miasta Gdańska z okazji 25 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych - 2005