Dzień Patrona w roku szkolnym 2007/2008

Dzień 5 stycznia 2008 roku był dla całej społeczności szkolnej dniem świątecznym. Świętowaliśmy jak co roku "Dzień Patrona", którym jest Król Jan III Sobieski.

Uroczystość rozpoczęliśmy na sali gimnastycznej o godzinie 9.55 odśpiewaniem "hymnu" szkoły "Sobieski da się lubić". Pani Dyrektor Jadwiga Jędrej przypomniała obecnym uczniom sylwetkę Patrona i ciekawostki związane z życiem tej postaci. Kolejnym elementem spotkania było rozwiązanie ogłoszonych wcześniej konkursów:

  • na plakat związany z Patronem lub sławnymi Absolwentami szkoły,
  • przedstawienie bądź piosenka o tematyce szkolnej,
  • wywiad z Absolwentem naszej szkoły.

W wymienionych konkursach uczestniczyli przedstawiciele każdej z klas liceum, zwyciężyła klasa IIa.

W jury zasiadali pani Jadwiga Jędrej, pani Beata Płotka oraz Marysieńka i Król Sobieski. Uczniowie przygotowali również występ muzyczno-słowny przedstawiony przez chór szkolny i Sobieski Band.

Nauczyciele podziekowali uczniom za liczny udział w konkursach i wysoki poziom prac. Postać Króla Jana III Sobieskiego stała się wzorem postępowania dla wielu pokoleń i nadal inspiruje. Pokazała jak ważna jest świadomość narodowa, patriotyzm i zaangażowanie w sprawy kraju.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34