Relacja z „job shadowing” w Moletai na Litwie.

Tegoroczne ferie zimowe dla części nauczycieli z Sobieskiego były czasem nie tylko wypoczynku, ale i intensywnej pracy. Tym razem w ramach programu Erasmus “job shadowing” za granicę wybrały się aż trzy grupy liczące w sumie dwanaście osób. Cztery nauczycielki różnych przedmiotów: języka polskiego, matematyki, fizyki i historii – wybrały się na Litwę, aby tam obserwować pracę w szkole w małej, ale wyjątkowej miejscowości Moletai.

IMG 20190215 WA0033

Wyjazd był krótki, ale obfitujący w ciekawe doświadczenia. Jak się okazało - marzenia, pomysły, inspiracje edukacyjne nie znają granic. Tym, co łączy szkołę na Litwie i liceum Sobieskiego, jest skupienie się na uczniu i jego potrzebach, a najważniejszym celem jest umożliwienie mu bezpiecznego i satysfakcjonującego funkcjonowania w nowoczesnym, wielokulturowym i nieustannie zmieniającym społeczeństwie.

Z całą pewnością zrealizowany został główny cel wyjazdu: obserwować, jak szkoły z innych krajów radzą sobie z różnorodnymi problemami związanymi z nowoczesną edukacją. Job shadowing, czyli obserwowanie lekcji, uroczystości szkolnych i ogólnego funkcjonowania systemu edukacyjnego, wiąże się z wycofaniem się obserwatora “w cień”, aby zobaczyć, jak prowadzone są zajęcia w odwiedzonym miejscu. Nauczyciele z Polski mieli okazję obserwować lekcje z różnych przedmiotów - jak np. matematyka, biologia, historia, teatr, wychowanie fizyczne - i nie tylko, bo dodatkowym elementem było obserwowanie różnorodnych edukacyjnych eksperymentów i nowatorskich rozwiązań (jak np. budowanie makaronowych mostów, uczestnictwo w międzykulturowym dialogu (zwiedzanie przedsiębiorstwa Hoda produkującego wyroby z tworzyw sztucznych i będącego jednym z największych pracodawców w rejonie Moletai na Litwie). Nauczyciele gimnazjum Moletai skupili się na nauczaniu dwujęzycznym, zwrócili szczególną uwagę na nowoczesne metody, pozytywnie wpływające na proces edukacyjny, pozwalające na przekazywanie uczniom nie tylko wiedzy, ale sposobów jej zdobywania, selekcjonowania informacji, ich twórczego i krytycznego wykorzystywania, a także uczenie tolerancji i otwartości na inne kultury. Nauczyciele mieli też okazję do rozmów na temat polskich i zagranicznych systemów edukacyjnych, dzielenie się doświadczeniami, porównywanie sytuacji, jaka panuje w szkolnictwie w ich krajach. Grupa nauczycieli z Polski wzięła też udział w szkoleniu dotyczącym CLIL na Uniwersytecie Wileńskim.

Grono z Sobieskiego wróciło do Polski pełne zapału do pracy. Wszyscy poprawili swoją znajomość języków obcych (nie tylko angielskiego), poznali kulturę innego kraju, wzbogacili warsztat pracy. Wierzymy, że nawiązane kontakty zaowocują dalszą współpracą między wejherowskim liceum a litewską szkołą, co będzie wielką korzyścią nie tylko dla uczących w Sobieskim nauczycieli, ale przede wszystkim dla uczniów.

Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)