W czasie ferii zimowych (w dniach od 13 do 15 stycznia 2020 r.) cztery nauczycielki naszego liceum: Marzena Skrzynecka, Bożena Jezierska, Dorota Kuchanny-Ardigo i Martina Zienkiewicz obserwowały pracę szkoły w Barcelos, mieście położonym ok. 40 km na północ od Porto.

Escola Secundária de Barcelos to szkoła średnia wchodząca w skład zespołu szkół - Agrupamento de Escolas de Barcelos, który w obecnym kształcie działa od 2012 roku. W swojej ofercie nauczania Escola Secundária de Barcelos ma zarówno kursy naukowo-humanistyczne (Cursos Científico-Humanísticos) - przygotowujące do podjęcia studiów wyższych, jak i bardzo zróżnicowane kursy zawodowe (Cursos Profissionais). Uczniowie, którzy kształcą się na poziomie licealnym, mają do wyboru następujące profile: nauki i technologie, nauki społeczno-ekonomiczne, nauki humanistyczne i języki obce oraz sztuki wizualne. W sumie w Escola Secundária de Barcelos uczy się ok. 1300 uczniów i pracuje ok. 120 nauczycieli. Szkoła szczyci się udziałem w licznych projektach Erasmus+ i współpracą z różnymi szkołami zagranicznymi, w tym również z polskimi, jak np. z Gdyni, Lęborka, Kołobrzegu, Krakowa czy Przemyśla (dotyczy to zwłaszcza szkół na poziomie zawodowym).

W trakcie wizyty w Escola Secundária de Barcelos miałyśmy możliwość zapoznania się z portugalskim systemem edukacyjnym oraz zasadami funkcjonowania szkoły. Poznałyśmy warunki pracy, obserwowałyśmy metody nauczania, miałyśmy również wiele okazji do wymiany doświadczeń. Udział w różnych zajęciach, w tym: matematyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego oraz filozofii był bardzo ciekawym doświadczeniem. Choć większość stosowanych metod nauczania to metody podające, na szczególną uwagę zasługiwały lekcje matematyki, prowadzone przez prawdziwych pasjonatów przedmiotu oraz zajęcia języka angielskiego, na których uczniowie pracowali metodą projektu. Szkoła w Barcelos wielokrotnie zaskakiwała nas warunkami i organizacją pracy, jak np. brakiem ogrzewania, surowością pomieszczeń (rezygnacja z wszelkich ozdób, plakatów czy gazetek itp.) brakiem dyżurów nauczycieli na przerwach (opiekę nad uczniami spełniali pracownicy pomocniczy a w czasie lekcji wspierali nauczycieli w sprawach technicznych), czy dużą swobodą uczniów (możliwość wychodzenia poza teren szkoły). Pozytywnie oceniłyśmy dobrze zorganizowane i bogato wyposażone zaplecza pracowni, dużą liczbę pomieszczeń dla nauczycieli czy specjalne sale do pracy własnej dla uczniów uzdolnionych oraz do pracy nauczycieli wspomagających z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dzięki wizycie w Escola Secundária de Barcelos udało się nawiązać nowe kontakty, co w przyszłości może zaowocować dalszą współpracą między szkołami, np. przy realizacji wspólnych projektów i przyczynić się do dalszego budowania pozytywnego wizerunku naszego liceum. Udział w obserwacji pracy szkoły pozwolił nam także na rozwój kompetencji językowych i interpersonalnych, refleksję nad własnym rozwojem zawodowym oraz poznanie innej kultury i zwyczajów.