W ramach job-shadowing 3 niewiasty: Olga Aleksandrowska, Monika Antoniuk i Ewa Brzoskowska i ich męskie wsparcie: Artur Śmielak byli w dniach 12-14 luty gośćmi szkoły: Abdulah Murside Ozunenek Anadolu Lisesi w Ankarze, stolicy Turcji.

 Turcja 1

W zaprzyjaźnionej szkole przez 3 dni, braliśmy udział w zajęciach, rozmawialiśmy z dyrekcją, nauczycielami i uczniami, ewaluowaliśmy zajęcia. Wchodząc na teren szkoły odczuliśmy zaskoczenie, bowiem witała nas ochrona, która ma za zadanie chronić uczniów oraz uniemożliwiać im opuszczanie budynku w czasie przerw. Korytarze szkolne urzekły nas dużą ilością prac wykonanych przez uczniów oraz umieszczoną tuż przy wejściu tablicą pamiątkową poświęconą ludziom z dzielnicy, którzy stracili życie w zamieszkach. Po oficjalnym przywitaniu przez Dyrektora oraz naszego opiekuna: Hasana Malatyali odbyła się prelekcja Olgi Aleksandrowskiej i Hasana dotycząca organizacji edukacji w Polsce i Turcji.

Turcja 2

W prelekcji brała udział dyrekcja, kadra pedagogiczna i uczniowie szkoły. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie zadawali prelegentce bardzo dużo pytań dotyczących edukacji w naszym kraju. Tego dnia obserwowaliśmy lekcje: biologii, historii, które były przygotowane z użyciem tablic interaktywnych, oraz w-f która dotyczyła pierwszej pomocy medycznej. Nauczycielka historii przygotowała wraz z uczniami niespodziankę w postaci poczęstunku z tradycyjnych tureckich przekąsek.  Tego dnia odwiedziliśmy również razem z dyrektorem szkoły Naczelnika wydziału oświaty, organu prowadzącego szkołę.

Turcja 9

Pan naczelnik był bardzo zainteresowany możliwościami rozwoju współpracy między szkołą turecką i naszą. Kolejny dzień upłynął na obserwacji zajęć z historii, podczas których na lekcji problematycznej przedstawione zostały rodzaje wojsk tureckich w Imperium Osmańskim. Czynnym udziale w zajęciach sportowych: część lekcji poprowadził Artur Śmielak, nauczyciele w-f z Polski i Turcji rozegrali mecz tenisa stołowego, odbył się mecz siatkówki między międzynarodowym składem nauczycieli a reprezentacją uczniów.

Turcja 4

Dużo przyjemności przyniosła również spontaniczna, zainicjowana przez uczniów dyskusja na temat geografii, historii, literatury, filmów, sportu i zainteresowań młodzieży obydwóch krajów.  Wszyscy wzięliśmy udział w lekcji biologii podczas której młoda nauczycielka pokazała niekonwencjonalne podejście do tworzenia modeli trójwymiarowych komórek roślinnych i zwierzęcych.

Turcja 7

Trzeciego dnia obserwowaliśmy godzinę wychowawczą podczas której Młodzież mogła dzięki rozwiązywaniu krótkich testów dość precyzyjniej określić swoje preferencje i możliwości dotyczące dalszego kształcenia. Obserwowaliśmy również lekcje angielskiego, które były przeprowadzane z udziałem tablic interaktywnych. Jedna z nauczycielek przygotowała dla nas prezenty w postaci własnoręcznie robionych tradycyjnych kobiecych nakryć głowy, co stało się zalążkiem do kolejnej rozmowy o zwyczajach tureckich.

Turcja 2

Tego dnia równiej odbyła się ewaluacja z poszczególnych przedmiotów, rozmowy w osobnych grupach: angliści, historycy, biolodzy, wuefiści oraz ewaluacja wspólna w której brał udział Dyrektor szkoły. Ostatnim oficjalnym punktem wizyty było rozdanie certyfikatów.

Turcja 10

Wrażenia z pobytu w Turcji są bardzo pozytywne: niesamowicie otwarta i zainteresowana naszym krajem Młodzież, zadająca mnóstwo pytań, w przyszłości część z nich marzy o studiowaniu w Polsce. Widoczna zażyłość między nauczycielami i uczniami, przyjacielski stosunek, jednak zawsze zauważalny szacunek dla pedagogów. W każdej sali lekcyjnej znajdowały się smart boardy i każdy nauczyciel miał dostęp do strony z zadaniami i filmami przygotowanymi przez ministerstwo edukacji (ułatwienie prowadzenia lekcji) . W związku z niedawną reformą (podwójny nabór) ciekawie zmodyfikowany czas zajęć: każdy przedmiot w bloku 80 min i przerwa 10 min. Zamiast typowych dzwonków są dwa rodzaje melodii wzywających do klas: inna dla uczniów a inna dla nauczycieli. Uczniowie nie mają egzaminów na koniec szkoły średniej ale muszą zdawać egzaminy na wybrane kierunki studiów. Młodzież ma darmowe podręczniki od ministerstwa i w nich pisze, są jej własnością.

Turcja 5

Zaskoczeniem dla nas był nakaz bardzo ścisłego trzymania się podstawy programowej ( nauczyciel nie może rozszerzać wiedzy) dostęp tylko do strony internetowej ministerstwa brak dostępu do innych stron internetowych na terenie szkoły, jedyna możliwość to używanie prywatnego łącza. Dla nauczycieli i Młodzieży był to pierwszy kontakt z gośćmi z Europy, byli bardzo nami zainteresowani i bardzo życzliwie do nas nastawieni.

Turcja 3

Już od pierwszego kontaktu z naszym opiekunem czuliśmy że jesteśmy bardzo mile widzianymi gośćmi. Dzięki naszemu opiekunowi i innym nauczycielom zwiedziliśmy najbardziej interesujące punkty w mieście: ministerstwo Edukacji, mauzoleum Ataturka, pomniki,  parki, zamek, zburzone stare miasto, stary i nowy Parlament, meczet , wieżę widokową , dzielnicę ambasad, miasteczko historyczne, ruiny łaźni rzymskiej. Hasan, jak również Jego koledzy i koleżanki, zaznajomili nas z turecką kuchnią, przygotowując nam w szkole śniadanie składające się z jej specjałów, lunch oraz zabierając nas na pożegnalny obiad do domu jednej z nauczycielek. W czasie wszystkich posiłków poznawaliśmy kulturę odwiedzanego kraju, zwyczajami i dyskutowaliśmy na temat różnic i podobieństw w edukacji polskiej i tureckiej.

Turcja 8

Dla Moniki, Ewy i Artura wyjazd był możliwością rozwijania swojego słownictwa angielskiego, cała czwórka miała możliwość przekonać się o otwartości na świat i życzliwości narodu tureckiego. Obserwowanie naszych tureckich kolegów w pracy i ich kontaktu z młodymi ludźmi jest dla nas inspiracją do zmian we własnym podejściu do nauczania.

Turcja 11