Profil ekonomiczny dwujęzyczny

 

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

  • matematyka,
  • geografia, 
  • język angielski. 

Przedmiot uzupełniający: ekonomia w praktyce

Przedmioty realizowane dwujęzycznie: geografia, chemia, język angielski

Jeżeli Twoim atutem jest dobra znajomość języka angielskiego, wybierz klasę dwujęzyczną. Nauka w tym profilu to klucz do sukcesu w świecie biznesu, turystyki i dyplomacji. Stały i intensywny kontakt z zagadnieniami ekonomicznymi i związanymi z geografią w języku angielskim ułatwi Tobie w przyszłości rekrutację na stanowiska biznesowe, pomyślne negocjacje oraz utrzymywanie kontaktów handlowych i turystycznych. Wybierając ten profil, będziesz mieć w pierwszej klasie 6 lekcji języka angielskiego tygodniowo, w drugiej i trzeciej po 8, a w czwartej 7. Ponadto geografia i chemia będą prowadzone częściowo po polsku, częściowo po angielsku, w proporcjach dostosowanych do możliwości uczniów.

Zalety nauczania dwujęzycznego
• Sprawdzone, innowacyjne podejście edukacyjne
• Harmonijny i zintegrowany rozwój kompetencji językowych i w zakresie wiedzy przedmiotowej
• Możliwość opanowania specjalistycznego słownictwa w języku obcym
• Większa świadomość językowa pozwala na bardziej efektywne przyswajanie wiedzy ogólnej i szybsze uczenie się kolejnych języków
• Myślenie w dwóch językach usprawnia pamięć, wzmacnia kreatywność, innowacyjność, refleksyjność i koncentrację
• Regularne używanie dwóch języków zwiększa umiejętność myślenia samodzielnego i rozwiązywania problemów
• Lepsze przygotowanie się do funkcjonowania w środowisku wielokulturowym
• Większa możliwość udziału w projektach międzynarodowych
• Większa możliwość udziału w międzynarodowych wymianach młodzieży
• Możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej
• Możliwość kontynuacji nauki na studiach za granicą
• Większe szanse na rynku pracy, także na arenie międzynarodowej

O przyjęciu do grupy dwujęzycznej decyduje wynik sprawdzianu kompetencji językowych oraz punkty, jakie uzyskają kandydaci podczas rekrutacji.

Informacje o terminie przeprowadzenia sprawdzianu oraz terminie dodatkowym znajdują się na stronie internetowej: https://liceum1.pl/rekrutacja-szczegoly/terminarz

 

Profil ekonomiczny


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
• matematyka,
• geografia,
• język angielski.


Przedmiot uzupełniający: ekonomia w praktyce


Profil przygotowuje do szeroko ujętych studiów ekonomicznych oraz uprawniających do pracy na statkach. Absolwenci tej klasy będą mogli ubiegać się o następujące kierunki studiów:
• ekonomia,
• zarządzanie, marketing,
• stosunki międzynarodowe,
• bankowość
• finanse i rachunkowość,
• geodezja, gospodarka przestrzenna
• matematyka,
• geografia, geologia, oceanografia
• logistyka
• nawigacja
Czy interesują Cię zasady ekonomii, funkcjonowania rynków kapitałowych, inwestowania, oszczędzania, a może ciekawi geografia i fascynuje matematyka? Ta klasa jest dla Ciebie.
Czy chciałbyś dowiedzieć się jak założyć własny biznes, a nawet to zrobić, zagrać na giełdzie? Tutaj będziesz miał taką możliwość.
U nas nauczysz się jak być przedsiębiorczym, w ramach tzw. mini przedsiębiorstwa założysz swój biznes. Dowiesz się tego nie tylko na lekcjach przedsiębiorczości, ale również uczestnicząc w wykładach organizowanych przez uczelnie wyższe oraz spotkaniach z lokalnymi przedsiębiorcami. Do tego zdobędziesz solidne umiejętności z matematyki niezbędne w prowadzeniu własnego biznesu.
Będziesz miał okazję wziąć udział w różnorodnych projektach, m.in: „Lekcje z ZUS” czy gra symulacyjna SIGG (szkolna internetowa gra giełdowa).
Z nami będziesz odkrywać cały świat, w tym naszą Małą Ojczyznę nie tylko w czasie lekcji, ale również dzięki wycieczkom, spotkaniom z podróżnikami oraz udziałowi w wykładach i warsztatach na Uniwersytecie Gdańskim i w Błękitnej Szkole.
Po ukończeniu nauki w tej klasy będziesz miał wiele możliwości wyboru kierunku studiów, nie tylko tych związanych z ekonomią czy zarządzaniem, ale też geografią, geodezją, czy też nawigacją oraz innym kierunkom na uczelniach morskich.
Nasi uczniowie osiągają sukcesy w olimpiadach i konkursach matematycznych, geograficznych, regionalnych i z przedsiębiorczości. Dołącz do nich - czekamy na Ciebie!

Ten kierunek otwiera przed Tobą perspektywy świetnego menagera, księgowego czy bankowca.