Profil humanistyczny i profil prawniczy

objęty patronatem kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Uniwersytetu Gdańskiego

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język polski albo wiedza o społeczeństwie (do wyboru),
 • historia,
 • język angielski.

 

Profil przygotowuje do szeroko ujętych studiów humanistycznych. Absolwenci tej klasy będą mogli ubiegać się o przyjęcie na następujące kierunki studiów:

 • filologia: polska, angielska i inne (np. sinologia),
 • historia,
 • prawo,
 • dziennikarstwo,
 • psychologia,
 • pedagogika,
 • politologia,
 • kulturoznawstwo, wiedza o teatrze, wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej,
 • kryminologia.

Czy czytasz lub sam tworzysz literaturę, pasjonujesz się teatrem i kinem, fascynują Cię nowe media, chciałbyś spróbować swoich sił jako dziennikarz, twórca świata multimediów? Ta klasa jest dla Ciebie.

A może masz duszę artysty, marzysz o występach na scenie, recytacji, śpiewie? To z tej klasy najczęściej wywodzą się członkowie koła „Prawie Lucki” czy chóru szkolnego. Natomiast wśród absolwentów są aktorzy, ale i prawnicy, dziennikarze.

Chciałbyś już dziś zetknąć się z wykładowcami uniwersyteckimi, uczestniczyć w warsztatach akademickich, projektach literackich czy historycznych, spotkaniach z prawnikami? Tu będziesz miał taką możliwość. Jeśli chcesz, by okres liceum był dla Ciebie wielką przygodą, a czas nauki stał się drogą poznawania świata i siebie poprzez realizowanie szeroko pojmowanych działań humanistycznych - wykładów, imprez, sesji, projektów, publikacji, uroczystości, konkursów- czekamy na Ciebie.