26 kwietnia 2022 r. uczniowie klas medycznych mieli okazję poznać jedyny w Polsce Wydział Biotechnologii, który utworzyły dwie gdańskie uczelnie Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny.

wydział budynek

 

Wartym podkreślenia jest fakt, że w 2020 r. proces kształcenia studentów na kierunku biotechnologia MWB w ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej zasłużył na przyznanie Certyfikatu Doskonałości kształcenia w kategorii „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu". O MWB na spotkaniu online opowiadała prof. Anna Żaczek, absolwentka wydziału, pracownik naukowy i prodziekan wydziału. Koncepcja kształcenia studentów na wydziale zakłada interdyscyplinarne studia w zakresie biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia, łączy zagadnienia biomedyczne, biomolekularne i ich zastosowania w biotechnologii. Pani prof. Żaczek przedstawiła uczniom organizację studiów opartą na unikatowym na polskich uczelniach systemie modułów tematycznych (ang. „Concept based learning”). Druga część spotkania z licealistami dedykowała swoim zainteresowaniom naukowych, które dotyczą opracowania skutecznej diagnostyki nowotworów w tzw. czarnym oknie tj. czasie między wyleczonym guzem pierwotnym a pojawieniem się guza wtórnego. Wyniki prac zespołu prof. Żaczek są obiecujące i być może w niedalekiej przyszłości pozwolą efektywnie leczyć pacjentów onkologicznych.
Studia na MWB mogą okazać się ciekawą propozycją rozwoju zawodowego dla absolwentów klas medycznych, dlatego warto było poznać wydział, który kształci studentów na najwyższym poziomie i przygotowuje ich do pracy ośrodkach naukowych i w sektorze rozwoju produktów biotechnologicznych oraz w biznesie biotechnologicznym.