W lipcu 2022 roku miałam możliwość uczestniczyć w szkoleniu organizowanym przez firmę szkoleniową Pmserasmusplus, a tematem szkolenia była “Joga i medytacja w świadomej edukacji”. Szkolenie odbywało się w Alicante w Hiszpanii w prowincji Walencja.

kurs jogi

Był to intensywny 5-dniowy kurs obejmujący część praktyczną i teoretyczną. Grupę słuchaczy tworzyły osoby z Chorwacji, Węgier, Niemiec i Francji. Szkolenie zaczynało się codziennie o godzinie 8.00 od zajęć praktycznych, czyli sesji Jogi na plaży pod okiem wykwalifikowanej instruktorki Susany Mediny. Poranna praktyka miała na celu utrwalenie ćwiczeń oddechowych, doskonalenia pozycji w jodze - asanów i relaksacji połączonej z ćwiczeniami rozciągającymi. Atmosfera ćwiczeń i okoliczność - plaża, drzewa palmowe sprzyjały porannej gimnastyce. Wielokrotnie budziły one zainteresowanie plażowiczów, którzy przyglądali się naszym wysiłkom, po czym z oddali przyłączali się do aktywności. Ta część szkolenia kończyła się o godz. 9.30.
Kolejny blok szkoleniowy odbywał się w budynku hotelu w specjalnie do tego przygotowanej sali. Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:
- istota mindfulness - kwestia mody, czy koniecznego nawyku mającego na celu troskę o własne zdrowie psychiczne i fizyczne,
- Joga, jako forma łagodnej gimnastyki łączącej korektę postawy, oddech i relaksację,
- wprowadzenie do medytacji - pozycje i obiekty, które mogą ułatwić jej praktykę - jak np.: muzyka, odbicie lustrzane, aromaterapia,
- relaksacja przez oddech - umiejętność zapanowania nad stresem i negatywnymi emocjami za pośrednictwem kontrolowanego oddechu.

Zajęcia teoretyczne były realizowane w formie sesji grupowych i kładły szczególny nacisk na wdrożenie teorii w praktykę. Ćwiczenia te dotyczyły budowania relacji, pracy z emocjami. Wielokrotnie były oparte na odgrywaniu ról, naśladowaniu i improwizacji. Nie były to zajęcia
łatwe, gdyż wielokrotnie dotykały trudnych emocji. Nie zabrakło również ćwiczeń rozwijających kreatywność, spostrzegawczość i skupienie np. rysowanie, tworzenie kompozycji itp. Ważnym elementem wszystkich sesji była muzyka. W godzinach od 15  do 17.00 był realizowany programu kulturalny, którego celem było przybliżenie historii miasta, wizyta w miejscach dziedzictwa kulturowego - zamek św. Barbary. muzeach, a także wyprawa na pobliską wyspę Tabarka.

Udział w szkoleniu uważam za bardzo wartościowe doświadczenie. Tematyka mindfulness, to nie tylko trend, a antidotum dla współczesnego, zestresowanego i żyjącego w pośpiechu społeczeństwa. W pracy z młodzieżą postaram się wdrożyć zagadnienia poświęcone tej tematyce.
Serdecznie polecam udział w szkoleniach Erasmus plus wszystkim niezdecydowanym. To niezapomniane doświadczenie, które wzbogaca w wiedzę, pozwala doskonalić język obcy i zwiedzać świat.

Agnieszka Wiktor